do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

KOMISJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, ROLNICTWA, INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ, BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

28 Styczeń 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 24.02.2019r.

RM.0012.2.003.2019

Z A W I A D O M I E N I E
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29.01.2019r. (wtorek) o godz. 8;00
w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 odbędzie się
posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury
Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia :
1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 2 z posiedzenia komisjiw dniu 18.12.2018r.
Projekt protokolu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP
bip.gminaklobuck.pl.
3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie
lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Klobuck, a pozostającego w
trwałym zarządzie Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej, na okres 10 lat.
4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniego gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Klobuck na lata 2019-2023.
5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnejnych umów najmu lub dzierżawy na części nieruchomości stanowiących
własność Gminy Kłobuck.
6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obręb Smugi
7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zwołania zebrania wyborczego
Statutu Osiedla Nr 1”Północ"
8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zwołania zebrania wyborczego
Osiedla Nr 2
9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zwołania zebrania wyborczego
Osiedla Nr 3 ”Słoneczne "
10. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zwołania zebrania wyborczego
Osiedla Nr 4 ”Zawada".
11. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zwołania zebrania wyborczego
Osiedla Nr 5
12. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zwołania zebrania wyborczego
Osiedla Nr 6
13. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zwołania zebrania wyborczego
Osiedla Nr 7
14. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zwołania zebrania wyborczego
Osiedla Nr 8 ”Zagórze Stare".
15. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zwołania zebrania wyborczego
Osiedla Nr 9
16. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zwołania zebrania wyborczego
w Sołectwie Zakrzew
17. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zwołania zebrania wyborczego
w Sołectwie Smugi
18. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zwołania zebrania wyborczego
w Sołectwie Przybyłów.
19. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zwołania zebrania wyborczego
w Sołectwie Niwa Skrzeszów.
20. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zwołania zebrania wyborczego
w Sołectwie Brody Malina.
21. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zwołania zebrania wyborczego
w Sołectwie Rybno.
22. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zwołania zebrania wyborczego
w Sołectwie Nowa Wieś.
23. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zwołania zebrania wyborczego
w Sołectwie Łobodno.
24. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zwołania zebrania wyborczego
w Sołectwie Libidza.
25. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zwołania zebrania wyborczego
w Sołectwie Lgota.
26. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zwołania zebrania wyborczego
w Sołectwie Kopiec.
27. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zwołania zebrania wyborczego
w Sołectwie Kamyk.
28. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zwołania zebrania wyborczego
w Sołectwie Gruszewnia.
29. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zwołania zebrania wyborczego
w Sołectwie Borowianka.
30. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zwołania zebrania wyborczego
w Sołectwie Biała.
31. Przyjęcie planu pracy komisji na I półrocze 2019r
32. Sprawy różne
- wypracowanie opinii do wniosku najemcy lokalu mieszkalnego (wraz z
pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej) stanowiącego
własność Gminy Kłobuck o jego sprzedaż z równoczesnym wnioskiem o udzielenie 90%
bonifikaty od ceny sprzedaży.
- wypracowanie opinii, co do zasadności wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu
poprzez zastosowanie znaku A-7 ustąp pierwszeństwa przejazdu na wyjeżdzie z ul.
Strażackiej na u. Rynek im. J. Pawła II w Kłobucku.
- wypracowanie stanowiska w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Spółki Wodnej w
Białej na utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowej na terenie gm. Kłobuck.
- wyparcowanie opinii co do zasadnosci montażu lustra drogowego w okolicy dróg
publicznych: ul. Ks. Skorupki i ul. Cielebana w Klobucku.
- wypracowanie opinii do odnośnie ewentualnego skierowania do Rady Miejskiej
w Kłobucku projektu uchwały w sprawie określenia warunków i stawek procentowych
bonifikaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Kłobuck, w prawo własności, dla
osób będących właścicielami budynków mieszkalnych lub lokali mieszkaniowych
Spółdzielni Mieszkaniowej.