do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU

30 Maj 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 30.05.2019r.

RM.0002.009.2019      

Na  podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    /tekst. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 /

z  w o ł u j  ę
IX Sesję Rady Miejskiej w Kłobucku
w dniu 05 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 13:00
w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku  
przy ul. 11 Listopada 6

Proponowany  porządek  obrad  Sesji:

  1. Otwarcie IX Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Zmiany w porządku obrad.
  3. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi  na organ prowadzacy Szkołę Podstawową nr 2 im. A. Mickiewicza w Kłobucku zarejestrowanej pod Nr OR.1510.1.3.2019.
  4. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
  5. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019.
  6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 30/IV/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VIII kadencji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku
Józef Batóg

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf porządek sesji.pdf 19-05-30 13:04 134.94KB pobierz plik: porządek sesji.pdf