do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

INFORMACJE DLA HODOWCÓW ŚWIŃ

08 Marzec 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

INFORMACJA  DLA HODOWCÓW DOTYCZĄCA ZMIAN OZNAKOWANIA ŚWIŃ

 

W dniu  27 sierpnia 2018 r. opublikowano  ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Wyżej wymieniona ustawa wprowadza następujące zmiany w  ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546):

 art. 20 ust. 2 pkt 1 otrzymał brzmienie:

„1)posiadacz zwierząt jest obowiązany oznakować świnię numerem identyfikacyjnym zgodnym z numerem siedziby stada, w której świnia się urodziła, przez założenie na małżowinę uszną kolczyka z tym numerem albo wytatuowanie tego numeru przed opuszczeniem przez to zwierzę tej siedziby stada, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia urodzenia tego zwierzęcia;”,

ust. 2a otrzymał brzmienie:

„2a. W przypadku gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i świnia przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest obowiązany bezzwłocznie, jednak nie później niż przed opuszczeniem przez to zwierzę tej siedziby stada, dodatkowo oznakować tę świnię numerem identyfikacyjnym zgodnym z numerem siedziby stada, w której świnia przebywa powyżej 30 dni, przez:

1) założenie na małżowinę uszną kolczyka z tym numerem albo

2) wytatuowanie tego numeru.”,

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kłobucku informuje, że podczas kontroli oznakowania zwierząt, wielokrotnie stwierdzano brak czytelności tatuażu będący skutkiem niewłaściwej techniki  jego wykonywania.  Należy podkreślić, że tatuowanie  zwierząt jest formą modyfikacji ciała polegającą na wprowadzeniu tuszu do skóry właściwej, aby zmienić pigment skóry. Jednakże oznakowanie świń poprzez tatuaż musi być czytelne w każdym wieku zwierzęcia, a hodowca który  decyduje się na oznakowanie świni tatuażem powinien mieć świadomość, że wykonany tatuaż, jeśli ma spełniać swoja funkcję, musi być zawsze czytelny.

Nieczytelność tatuażu jest traktowana równoznacznie z brakiem oznakowania zwierzęcia, co będzie powodowało poważne konsekwencje prawne.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z Art. 33. 1.  ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546):

Kto: 13a) utrzymuje zwierzęta nieoznakowane lub bez wymaganego dla bydła paszportu lub duplikatu paszportu albo dokumentu identyfikacyjnego – w przypadku koniowatych,

14) wprowadza do obrotu zwierzęta nieoznakowane lub bez wymaganego dla bydła paszportu lub duplikatu paszportu albo dokumentu identyfikacyjnego – w przypadku koniowatych,
– podlega karze grzywny.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kłobucku