do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

INFORMACJA

10 Grudzień 2015
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) w związku z § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.).

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH


informuje o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko przy Dolinie Kocinki PLH240025, położonego na terenie gminy Kłobuck. Plan zadań ochronnych jest opracowywany na podstawie art. 28 ustawy z dnia 16  kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. Informacje na temat bieżącego stanu prac nad projektem planu zadań ochronnych oraz zgromadzonych w ramach prac materiałów można uzyskać w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach w pokoju 415, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu - tel. 32 42 06 835. Zgłaszanie uwag i wniosków możliwe jest na piśmie (na adres: RDOŚ w Katowicach. ul. Dąbrowskiego 22. 40-032 Katowice), faksem (32 42 06 884) oraz drogą e-mailową (), w terminie do 31 grudnia 2015 r. Odpowiedzi na uwagi i wnioski udzielać będzie Regionalny Konserwator Przyrody w Katowicach. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach będzie zamieszczał informacje o stopniu zaawansowania prac nad projektem planu zadań ochronnych oraz na bieżąco je uaktualniał na stronie internetowej Strona Katowice rdos

Podpisał: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
mgr Bernard Błaszczyk

Katowice, 30 września 2015 r.

ul.Dąbrowskiego 22,40-032 Katowice, tel. (+48 32) 42 06 801, faks (+48 32) 42 06 884, Strona Katowice

 

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf INFORMACJA REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH 15-12-10 10:23 246.64KB pobierz plik: INFORMACJA REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH