do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

INFORMACJA

16 Sierpień 2022
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. informuje, że aktualizacja V wydania Deklaracji Środowiskowej EMAS jest dostępna na stronie internetowej Przedsiębiorstwa – https://www.pwik.czest.pl/deklaracja-srodowiskowa jak również na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie – https://www.gov.pl/web/gdos/rejestr-emas. Zwalidowana przez niezależnego weryfikatora środowiskowa Deklaracja EMAS przedstawia czytelnikowi prace i działania podjęte przez Przedsiębiorstwo na rzecz: ochrony środowiska przyrodniczego, zdrowia i życia ludzkiego oraz promowania idei odpowiedzialnego korzystania z zasobów wody, które to zasoby choć są odnawialnymi, to jednak z uwagi m.in. na możliwość ich zanieczyszczenia są zarazem zosobami ograniczonymi.

Na stronie internetowej Przedsiębiorstwa udostępniony został do pobrania formularz krótkiej ankiety: https://www.pwik.czest.pl/zintegrowany-system-zarzadzania2. Wypełnione ankiety pozwolą uzyskać opinie dotyczące działalności Przedsiębiorstwa m.in. w kontekście ochrony środowiska przyrodniczego jak również w zakresie wyglądu i formy Deklaracji Środowiskowej EMAS.