do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

INFORMACJA

02 Maj 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 2 maja 2018 r.

INFORMACJA

Burmistrz Kłobucka niniejszym informuje, że I nieograniczony publiczny przetarg ustny na 3-letni okres dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck przeznaczonych pod uprawy polowe i ogrodnicze zorganizowany dnia 27.04.2018 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 zakończył się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem przetargu były nieruchomości ozn. ewid. jako:

  1. działki nr 291/3 i 291/4, opisane w księdze wieczystej nr CZ2C/00031857/7 oraz jako działki nr 291/5, nr 292/1, nr 293/3,  nr 293/5, opisane w księdze wieczystej  nr CZ2C/00020873/5, położone w Gruszewni o łącznej powierzchni 0,2271 ha z minimalną stawką wywoławczą rocznego czynszu za dzierżawę wszystkich wymienionych działek stanowiących łąki kl. IV i V w kwocie 185,00 zł netto,
  2. działka nr 116 o pow. 0,0793 ha, położona w Libidzy (RV), opisana w księdze wieczystej nr CZ2C/00016566/9, z minimalną stawką wywoławczą rocznego czynszu za dzierżawę nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wynosi 136,00 zł netto,
  3. działka nr 322 o pow. 0,1101 ha, położona w Libidzy (RIVb), opisana w księdze wieczystej nr CZ2C/00037201/3, z minimalną stawką wywoławczą rocznego czynszu za dzierżawę nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wynosi 145,00 zł netto,
  4. działki nr 776/1, 776/2, 808  o łącznej pow. 0,1201 ha, położona w Libidzy, opisane w księdze wieczystej nr CZ2C/00037706/6, stanowiące pastwiska kl. V i łąki kl.V z minimalną stawką wywoławczą rocznego czynszu za dzierżawę wszystkich wymienionych działek w kwocie 150,00 zł netto,
  5. działka nr 544 opisana w księdze wieczystej nr CZ2C/00035526/6 oraz działka nr 614 opisana w księdze wieczystej nr CZ2C/00037706/6 o łącznej pow. 0,0299 ha, położone w Libidzy, stanowiące łąki kl. IV z minimalną stawką wywoławczą rocznego czynszu za dzierżawę wszystkich wymienionych działek w kwocie 80,00 zł netto.

W dniu 27 kwietnia 2018 r. nikt nie zgłosił się w celu przystąpienia do licytacji.
Niniejszą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kłobucku oraz zamieszcza na stronach internetowych na okres 7 dni.

Burmistrz Kłobucka
Jerzy Zakrzewski

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Informacja - skan 18-05-02 13:02 462.64KB pobierz plik: Informacja - skan