do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

INFORMACJA BURMISTRZA

12 Kwiecień 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

 Szanowni Mieszkańcy


Pragnę przypomnieć, iż zgodnie z art. 26 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.), obowiązuje zakaz składowania lub magazynowania odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym, a posiadacz jest zobowiązany do niezwłocznego ich usunięcia. W przypadku nieusunięcia odpadów wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów ich usunięcie.

W świetle wydarzeń dot. ujawnienia w okolicznych gminach nielegalnego składowania odpadów pragnę poinformować, że koszt usunięcia takich odpadów może wynieść od kilku do kilkuset tysięcy złotych, a koszty te ponoszą właściciele terenu, na których składowane są odpady.

Zgodnie z ustawą o odpadach za nielegalne składowanie śmieci grożą również administracyjne kary pieniężne.

Burmistrz Kłobucka
Jerzy Zakrzewski

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Skan.pdf 19-04-12 10:42 306.63KB pobierz plik: Skan.pdf