do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe
 • Znaleziono 554 wiadomości.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Następna
 • Ostatnia

Burmistrz Kłobucka, na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Kategoria: Ogłoszenia urzędowe całość aktualności: ZAWIADOMIENIE (1417)

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., w imieniu której działa pełnomocnik Pani Agnieszka Pałuszka reprezentująca PPHU „SANGAZ” Waldemar Pacud 42-221 Częstochowa, ul. Ikara 288 zostało wszczęte postępow

Kategoria: Ogłoszenia urzędowe całość aktualności: OBWIESZCZENIE (1414)

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na wniosek osoby fizycznej zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

Kategoria: Ogłoszenia urzędowe całość aktualności: OBWIESZCZENIE (1413)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Następna
 • Ostatnia