do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe
 • Znaleziono 368 wiadomości.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Następna
 • Ostatnia

Burmistrz Kłobucka niniejszym informuje, że I nieograniczony publiczny przetarg ustny na 3-letni okres dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck przeznaczonych pod uprawy polowe i ogrodnicze zorganizowany dnia 23.04.2018 r. o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 zakończył się wynikiem negatywnym.

Kategoria: Ogłoszenia urzędowe całość aktualności: INFORMACJA (1229)

Burmistrz Kłobucka zaprasza do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłobuck. Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy

Kategoria: Ogłoszenia urzędowe całość aktualności: KOMUNIKAT (1227)

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku zmian w ustawie - Prawo łowieckie Burmistrz Kłobucka informuje, że zgodnie z art. 46 ust.3 w/w ustawy od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania w tym ustalenie wysokości odszkodowania

Burmistrz Kłobucka, stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 oraz na stronach internetowych Urzędu: bip.gminaklobuck.pl, www.gminaklobuck.pl

Kategoria: Ogłoszenia urzędowe całość aktualności: KOMUNIKAT (1222)

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  17.04.2018r.  (wtorek)  godz. 10:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Następna
 • Ostatnia