do góry
Strona główna Aktualności Jakość powietrza

INFORMACJA

Informuję, że w dniach 21 – 22.01.2019r. na terenie części województwa śląskiego wystąpił

II poziom ostrzegania – informacyjny, ostrzegawczy, operacyjny – kolor pomarańczowy

Wystąpienie II poziomu ostrzegania związane jest z przekroczeniem dopuszczalnej wartości dobowej 150µg/m³ dla pyłu zawieszonego PM10. Przekroczenia te wystąpiły min. w strefie śląskiej - powiat kłobucki.

 

Obszar prognoz jakości powietrza dla województwa śląskiego

Uchwałą nr V/47/5/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął ”Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska realizuje monitoring środowiska i w oparciu o wyniki ze stanowisk pomiarowych jakości powietrza określa ryzyko lub wystąpienie przekroczenia wartości dopuszczalnych, docelowych lub alarmowych substancji w powietrzu. Szczegóły dostępne pod linkiem: www.katowice.wios.gov.pl

WIOŚ powiadamia Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach o przekroczeniu jednego z 3 poziomów alarmowych zobowiązujących do podjęcia działań krótkoterminowych (PDK). W ramach I poziomu (żółty) następuje powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia, przy II poziomie (pomarańczowy ) następuje ostrzeżenie i powiadomienie mieszkańców o ograniczeniu długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń, a przy III poziomie (czerwony) dodatkowo wprowadzenie np. bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej, czasowe ograniczenie ruchu w centrach miast i przeniesienie ruchu pojazdów na odcinki alternatywne, wzmożone kontrole jakości spalin czy całkowity zakaz palenia na powierzchni ziemi i rozpalania ognisk.

Mapa monitoringu powietrza dostępna pod linkiem: http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/

Na terenie województwa śląskiego od 1 września 2017 roku obowiązują nowe przepisy antysmogowe wprowadzające ograniczenia w zakresie eksploatacji, w których następuje spalanie paliw (uchwała nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 roku). Szczegóły dostępne pod linkiem: http://powietrze.slaskie.pl/

Szczegółowe informacje oraz prognozy w ramach Systemu Prognoz Jakości Powietrza są dostępne pod podanym linkiem: http://spjp.katowice.wios.gov.pl/strefy2.html

 

Informuję, że w 2018r. na terenie części województwa śląskiego wystąpił
I poziom ostrzegania – informacyjny i edukacyjny – kolor żółty

Zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, stanowiącym część „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu ekspozycji”, wystąpienie I poziomu ostrzegania związane jest z przekroczeniem dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego PM10, wynoszącego 50µg/m³. Przekroczenia te wystąpiły w strefie śląskiej:
- Lubliniec, ul. Piaskowa w dniu 2 marca 2018; powiaty: lubliniecki i kłobucki.

 

kategoria: Powiązane pliki [4]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf pow_ryzyko_przek 150 PM10 21-22.01.2019.pdf 19-01-21 15:28 1.65MB pobierz plik: pow_ryzyko_przek 150 PM10 21-22.01.2019.pdf
pdf pow_ryzyko_przek 200 PM10 21.01.2019.pdf 19-01-21 15:28 1.58MB pobierz plik: pow_ryzyko_przek 200 PM10 21.01.2019.pdf
doc WCZK 2019.01.21.doc 19-01-21 15:28 100KB pobierz plik: WCZK 2019.01.21.doc
pdf WCZK 2019.01.21.pdf 19-01-21 15:28 1.15MB pobierz plik: WCZK 2019.01.21.pdf