do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/index/idn:1860
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

31 Styczeń 2019
kategoria:
Aktualności

Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (opiekunów prawnych) oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria rekrutacji

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej są brane pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr 303/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 16 maja 2017 roku.

W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej obowiązują następujące kryteria:

  1. kandydat zamieszkuje na terenie gminy Kłobuck – wartość 5 punktów,
  2. rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły lub przedszkola położonych w obwodzie szkoły, wartość – 2 punkty.

Ważne terminy dotyczące zapisów do klas pierwszych szkół podstawowych:

Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej obwodowej
od 01marca do 29 marca 2019 r.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych
od 01marca do 29 marca 2019 r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
08 kwietnia 2019 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
od 08 kwietnia do 17 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły podstawowej
18 kwietnia 2019 r.

Termin postępowania uzupełniającego
od 20 maja do 31 maja 2019 r.

Dokumenty dotyczące zapisów:

kategoria: Powiązane pliki [5]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc 1_Wzór zgłoszenia do klasy I szkoły podstawowej.doc 19-01-31 11:43 94.5KB pobierz plik: 1_Wzór zgłoszenia do klasy I szkoły podstawowej.doc
doc 2_Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej.doc 19-01-31 11:43 101KB pobierz plik: 2_Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej.doc
docx 3_Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie gminy Kłobuck do wniosku.docx 19-01-31 11:43 12.13KB pobierz plik: 3_Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie gminy Kłobuck do wniosku.docx
pdf 4_EK_0050_14_2019.pdf 19-01-31 11:43 680.19KB pobierz plik: 4_EK_0050_14_2019.pdf
pdf 5_uchwała_303_XXXI_2017.pdf 19-01-31 11:44 263KB pobierz plik: 5_uchwała_303_XXXI_2017.pdf