do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/index/ZYCZENIA-Z-OKAZJI-ROZPOCZECIA-ROKU-SZKOLNEGO/idn:2135
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

ŻYCZENIA Z OKAZJI ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

01 Wrzesień 2020
kategoria:
Aktualności
 

Szanowni Dyrektorzy,
Nauczyciele, Rodzice, Pracownicy Administracji i Obsługi,
Drodzy Uczniowie, Drogie Przedszkolaki1 września 2020 roku rozpoczynamy nowy rok szkolny w systemie stacjonarnym. Będzie on nowy nie tylko w znaczeniu chronologicznym, lecz tym razem również w wymiarze organizacji i warunków pracy oraz sposobów nauczania i komunikowania się. W związku z pandemią powrotowi do szkół i przedszkoli towarzyszyć będzie niepewność i obawy uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz władz samorządowych. Dobrze rozumiemy Państwa troskę, podzielamy ją i deklarujemy, że uczynimy wszystko co w naszej gestii, abyśmy mogli bezpiecznie, jednocześnie troszcząc się o jakość nauki, prowadzić opiekę nad dziećmi oraz kształcenie młodego pokolenia w nowym roku szkolnym 2020/2021.

Drodzy Rodzice posiadacie już Państwo doświadczenie wspierania nauki w warunkach pandemii, która w sposób zdalny prowadzona była z domów rodzinnych. Dziękujemy za wytrwałość, poświęcony czas, poniesione dodatkowe nakłady na naukę własnych dzieci. Dzięki wspólnemu wysiłkowi szkół i rodziców możliwe było zapewnienie dobrej jakości nauczania, choć wszyscy napotkaliśmy na różne bariery i musieliśmy nauczyć się nowych umiejętności. Teraz bogatsi o tamte doświadczenia czeka nas w najbliższych miesiącach wszystkich wytężona praca. Będziemy wspierać dyrektorów placówek i kadrę pedagogiczną w tym trudnym okresie oraz ich komunikację ze środowiskiem rodziców, czemu sprzyjać będzie wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych. Zaufanie i współpraca między rodzicami i nauczycielami jest kluczowa dla właściwej organizacji kształcenia.

Drodzy Uczniowie, wiemy że w ostatnich miesiącach nie było wam łatwo. Ograniczenie kontaktów z rówieśnikami, trudności w realizowaniu własnych pasji, ograniczenia wyjazdów szkolnych, wakacyjnych to przykre efekty pandemii. Jednak środowisko internetu jest dla was oczywiste i przyjazne, a przeniesienie do niego części nauczania jest odpowiedzią na wyzwania obecnego świata i będzie unowocześniało edukację. Wasze cyfrowe kompetencje będą się w związku z tym jeszcze bardziej podnosiły, w wielu obszarach możecie być też ekspertami dla starszych pokoleń.

Organizując naukę gminne placówki oświatowe, podobnie jak inne w całym kraju, będą stosowały się do Wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego lnspektora Sanitarnego. Wprowadzając odgórne wytyczne ministerstwo wskazało jednocześnie na oddolne decyzje, które mają podejmować dyrektorzy szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych. Najważniejsze jest bezpieczeństwo uczniów i wychowanków.

Życząc Państwu - rodzicom i uczniom zdrowego, bezpiecznego i udanego dla nas wszystkich roku szkolnego 2020/2021 pozwalam sobie przypomnieć, że stosowanie się do wytycznych sanitarnych wdrożonych przez dyrektorów gminnych szkół, przedszkoli  to nasza społeczna odpowiedzialność.

                                                                                                                   Burmistrz Kłobucka
                                                                                                                                                    Jerzy Zakrzewski

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kłobucku
Janusz Soluch

Kłobuck, 1 września 2020 roku