do góry
Strona główna Aktualności

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

11 Styczeń 2023
kategoria:
Aktualności

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnejpowinien gromadzić faktury VAT:
- w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,
- w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

Limit zwrotu podatku w 2023 r. wynosi:
132,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła


Dotacje będą wypłacane w terminach:

3 - 28 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

2 - 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie


gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.