do góry
Strona główna Aktualności

ZWROT AKCYZY ZA PALIWO ROLNICZE

07 Styczeń 2020
kategoria:
Aktualności

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W ROKU 2020

Producentom rolnym przypominamy o możliwości odzyskania części środków finansowych wydanych na olej napędowy wykorzystywanych do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku akcyzowego w roku 2020 należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Kłobucka w przypadku położenia gruntów rolnych na terenie gminy Kłobuck:
1. W terminie od 1 lutego 2020r. do 29 lutego 2020r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020r.;
2. W terminie od 1 sierpnia 2020r. do 31 sierpnia 2020r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi: 100,00 zl x ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zl x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1-30 kwietnia 2020r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie; 1-31 października 2020r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępny jest na stronie internetowej bip.gminaklobuck.pl tut. urzędu w zakładce - Menu Podmiotowe > Urząd Miejski > Załatwianie spraw > Druki do pobrania > Druki z Wydziału Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Urzędu Miejskiego w Kłobucku z siedzibą przy ul. Zamkowej 12, pokój nr 23, nr tel. 34 317 40 39 w. 213 oraz na dole strony w załączniku.
Zgodnie z art. 297 Kodeksu karnego par. 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

kategoria: Powiązane pliki [2]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Zwrot podatku akcyzowego-informacja.pdf 20-01-07 15:19 0.98MB pobierz plik: Zwrot podatku akcyzowego-informacja.pdf
pdf Wniosek.pdf 20-01-07 15:19 880.24KB pobierz plik: Wniosek.pdf