do góry
Strona główna Aktualności

ZAWIADOMIENIE

07 Styczeń 2016
kategoria:
Aktualności

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 stycznia (środa) 2016 roku o godz. 18:00 odbędzie się spotkanie Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedli z władzami samorządowymi Gminy Kłobuck w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6.

Ponadto proszę o przedstawienie na piśmie spraw, które mają być tematem spotkania w terminie przynajmniej 2 dni przed planowanym terminem niniejszego spotkania.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie spotkania, zmiany w porządku.
2. Omówienie spraw bieżących.
3. Sprawy różne.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Kłobucku

Danuta Gosławska