do góry
Strona główna Aktualności

ZASADY ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

18 Kwiecień 2019
kategoria:
Aktualności

ZASADY ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Zasady zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych reguluje uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Zgłoszenia kandydatów do składu w obwodowej komisji wyborczej (OKW):

  • w pierwszej kolejności należy zwrócić się do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., którzy przyjmują zgłoszenia kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej po uzyskaniu zgody osoby, której zgłoszenie dotyczy.

Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 26 kwietnia 2019 r.

Zgodnie z § 4 ww. uchwały:

"1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

2. W wyborach do Parlamentu Europejskiego kandydatem do składu komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:

1) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
2) nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa".

Diety z tytułu członkostwa w obwodowej komisji wyborczej wynoszą:

  • Przewodniczący komisji - 500 zł,
  • Zastępca przewodniczącego - 400 zł,
  • Członek komisji - 350 zł.

Wysokość diet określa uchwała nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy.


Formularz zgłoszenia kandydatów do składów OKW przez komitety wyborcze znajduje się poniżej

Zgłoszenie kandydata do składu OKW przez komitet (PDF, 322.44KB)

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW:

Urząd Miejski w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck pok. 21, w godzinach pracy UM.

Dyżur Urzędnika Wyborczego, który także będzie przyjmować zgłoszenia o zamiarze głosowania korespondencyjnego 

25.04.2019 (czwartek) w godzinach 11.00-15.00

WAŻNA INFORMACJA:

  • samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji, ponieważ, tak jak wskazano wyżej, w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu.
  • przyjmowane są wyłącznie zgłoszenia oryginalne w wersji papierowej, podpisane przez kandydata na członka OKW. Urząd nie przyjmuje zgłoszeń w wersji elektronicznej.

Szczegółowych informacji dotyczących zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych udzielają:
Karolina Zarębska tel. 501 626 174

Urzędnik wyborczy w Kłobucku:
Barbara Wręczycka tel. 537 425 313

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf komitet_zgloszenie kandydata do skladu OKW_PE2019 (1).pdf 19-04-23 12:23 261.88KB pobierz plik: komitet_zgloszenie kandydata do skladu OKW_PE2019 (1).pdf