do góry
Strona główna Aktualności

ZAGOSPODAROWANIE PARKU PRZY ULICY PARKOWEJ W KŁOBUCKU

12 Lipiec 2021
kategoria:
Aktualności

W ubiegłym tygodniu Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski podpisał umowę na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zagospodarowanie parku przy ulicy Parkowej w Kłobucku” z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

W ramach prac zostanie odnowiony i doposażony istniejący plac zabaw, utworzona siłownia zewnętrzna, zmodernizowane alejki parkowe, zamontowane elementy małej architektury, a całość doświetlona.

Całkowita wartość zadania wyniesie ponad 250 000 zł, w tym dofinansowanie 39 987,00 zł w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.