do góry
Strona główna Aktualności

XV OGÓLNOPOLSKI BIEG ULICZNY SZLAKIEM JANA DŁUGOSZA

08 Wrzesień 2017
kategoria:
Aktualności

XV OGÓLNOPOLSKI BIEG ULICZNY SZLAKIEM JANA DŁUGOSZA W KŁOBUCKU – 17.09.2017 r.  - stadion OSiR

1. Cel imprezy:
• Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
• Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.


2. Organizatorzy Biegu:
• Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne  „Wieniawa” w Kłobucku
• Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kłobucku
• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku
    Współorganizatorzy:
 • Gmina Kłobuck i Powiat Kłobucki
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie
 • Śląskie Zrzeszenie LZS w Katowicach
 • Samorząd Województwa Śląskiego


3. Termin i miejsce biegu:
17 września 2017 r. (niedziela)   godz. 13.40  w Kłobucku
Stadion OSiR w Kłobucku, ul. Sportowa 14


4. BIEG GŁÓWNY - 10 650 m
    Asfalt 3 pętle.  Start godz. 1600.    Start i meta - Stadion OSiR w Kłobucku 


5. Warunki uczestnictwa:
Zapisy na podstawie dokumentu tożsamości (legitymacja szkolna, dowód osob., paszport). Decyduje rocznik a nie klasa, do której dziecko uczęszcza. W biegach młodzieżowych dzieci i młodzież do 18 lat startują na podstawie pisemnego oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność, podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego z podanym nr telefonu. Oświadczenie można także wypełnić na miejscu przy rejestracji. Do biegu głównego zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy w dniu biegu mają ukończone 16 lat i posiadają aktualne badania lekarskie lub złożą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność; (Rozporządzenie MEN z dn. 12.09.01 Dz. U. nr. 101 poz. 1095).

6. Zapisy i zgłoszenia:
W dniu imprezy: zapisy od godz.  1300 do godz. 1545 w biurze zawodów.
Pisemnie na adres: e-mail: do 15.09.2017 r.
Opłata w biegu głównym 20 zł/os.

7. Nagrody:
W kategoriach dziecięcych i młodzieżowych: medale za miejsca I – VI, nagrody i dyplomy za miejsca I – III w klasyfikacji dziewcząt i chłopców. Wszyscy startujący otrzymują słodkie upominki i napoje. W biegu głównym dla trzech pierwszych zawodników w klasyfikacji kobiet i mężczyzn nagrody pieniężne. W klasyfikacjach wiekowych zostaną wręczone nagrody rzeczowe. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie są nagradzani w kategoriach wiekowych. Wszyscy zawodnicy biegu głównego otrzymują medale, wodę mineralną i gorący posiłek.

8. Postanowienia końcowe:
- Organizator zapewnia opiekę lekarską podczas trwania imprezy. 
- Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe.                                                                
- Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z przyjęciem powyższego regulaminu.            
- Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu