do góry
Strona główna Aktualności

WYDŁUŻONY TERMIN NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O DOPŁATY BEZPOŚREDNIE I OBSZAROWE

05 Maj 2020
kategoria:
Aktualności

Ponad pół miliona wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW (w ramach działań: rolno-środowiskowo-klimatycznych, rolnictwa ekologicznego, dobrostanu zwierząt oraz płatności ONW i premii zalesieniowej). Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedłużył termin składania wniosków do 15 czerwca 2020r.

W tym roku rolnicy po raz trzeci przez internet składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW.     

W ubiegłym roku o dopłaty wnioskowało ponad 1,3 mln rolników. Utrzymana została także możliwość złożenia papierowego oświadczenia potwierdzającego brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego, tym samym wydłużono termin składania wniosków do 15 czerwca 2020r., z tym że zak ażdy dzień roboczy opóźnienia (do 10 lipca 2020r.) należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 proc.

 Oświadczenia można obecnie przekazywać do biur powiatowych ARiMR w następujący sposób: wysyłać je pocztą, złożyć poprzez platformę ePUAP lub przesłać zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną na adres mailowy biura powiatowego (dostępne na www.armir.gov.pl w zakładce kontakt/adresy e-mail biur powiatowych), a oryginał dostraczyć w terminie późniejszym. Dokumenty można także pozostawić w udostępnionych przed wejściem do biur wrzutniach. Oprócz tego rolnicy uprawnieni do złożenia oświadczenia mogą zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i wysłać wniosek przez internet.

Rolnicy, któzy mają techniczne problemy z wypełnieniem wniosku mogą kontaktować się telefonicznie z biurami powiatowymi ARiMR (www.arimr.gov.pl zakładka kontakt) lub pod bezpłatnym numerem infolinii 800 38 00 84.