do góry
Strona główna Aktualności

WRACAMY DO SZKOŁY

31 Sierpień 2020
kategoria:
Aktualności

1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021. W szkołach podstawowych, dla których miasto Kłobuck jest organem prowadzącym, rozpocznie go 1435 uczniów, w tym 177 pierwszoklasistów. W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych z wychowania przedszkolnego i opieki korzystać będzie 597 dzieci.

Minister Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektor Sanitarny przedstawili wytyczne, które przekazane zostały do szkół. Opublikowano rozporządzenie określające obowiązki dyrektora w zakresie organizacji pracy szkół i placówek oświatowych.

Zgodnie z wprowadzonymi obostrzeniami, dyrektor będzie  mógł wnioskować o zmianę formy kształcenia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zmiana formy zajęć będzie wymagała uzyskania pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Organ prowadzący będzie musiał ją uwzględnić, wyrażając zgodę na zmianę formy kształcenia.

Ministerstwo Edukacji Narodowej ostatecznie zadecydowało, że we wrześniu br. uczniowie wrócą do tradycyjnej nauki stacjonarnej.

Gmina Kłobuck na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i pracowników oświaty. Dlatego wspólnie z dyrektorami szkół przygotowano szczegółowe procedury postępowania oraz wytyczne dotyczące pracy szkół w warunkach epidemii.

W dokumentach przygotowanych przez szkoły znajdują się wskazówki, jak właściwe zaplanować pracę, jak najlepiej zorganizować przestrzeń szkolną, jak komunikować się ze społecznością szkolną czy integrować uczniów.

Do placówek oświatowych będą mogły przychodzić tylko osoby zdrowe bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz pracownicy i dzieci, których domownicy nie są zakażeni lub nie przybywają na kwarantannie. Osoby przyprowadzające dzieci będą musiały przestrzegać środków ostrożności - osłaniać usta i nos, dezynfekować ręce lub nosić rękawiczki jednorazowe. Opiekunowie (zasada jedno dziecko – jeden opiekun) będą mogli wchodzić do przestrzeni wspólnej pod warunkiem zachowania dystansu. Osoby z zewnątrz będą mogły przebywać jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.

Zajęcia powinny być tak zorganizowane, aby ograniczyć gromadzenie się poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły – oznacza to np. różne godziny przerw lub zajęć. Jednocześnie władze samorządowe rekomendują jak najrzadszą zmianę sal, w których odbywają się lekcje dla danej klasy. Gmina Kłobuck rekomenduje noszenie maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych, zwłaszcza tam, gdzie warunki szkolne, np. bardzo wąskie korytarze, wąskie klatki schodowe, małe szatnie, wymagają dodatkowych środków ostrożności.