do góry
Strona główna Aktualności

WIZYTA PREZYDENTA RP W KŁOBUCKU

01 Marzec 2019
kategoria:
Aktualności

W dniu 25 lutego 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda odwiedził nasze miasto.

Wizyta głowy państwa rozpoczęła się od spotkania m.in. z samorządowcami, parlamentarzystami oraz Wicewojewodą Śląskim i Marszałkiem Województwa Śląskiego. Na spotkaniu tym Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski złożył na ręce Pana Prezydenta RP apel o budowę obwodnicy Kłobucka, gdyż Kłobuck, jako miasto będące stolicą powiatu, niezaprzeczalnie w klasyfikacji miejskich obszarów funkcjonalnych jest lokalnym ośrodkiem rozwoju dla gmin sąsiednich, koncentruje funkcje i usługi dla ludności w zakresie: edukacji, zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, administracji, kultury oraz z całą pewnością pełni rolę centrum rozwoju, aktywizującego obszary wiejskie położone w sąsiedztwie. W Kłobucku i jego okolicy - wzdłuż drogi krajowej nr 43 rozwijają się zakłady pracy. Nie bez znaczenia pozostaje fakt bezpośrednich powiązań funkcjonalnych Kłobucka z Aglomeracją Częstochowską. Są one realizowane na płaszczyźnie rozwoju komunikacji, infrastruktury technicznej i społecznej, dostępu do rynku pracy i oświaty oraz gospodarki przestrzennej, co przekłada się na wysoki wskaźnik dojazdów do pracy i do szkół ponadpodstawowych i wyższych. Wszystko to wiąże się z coraz większym ruchem samochodowym zarówno samochodów ciężarowych, jak i osobowych. Budowa obwodnicy Kłobucka umożliwi wyeliminowanie wąskiego gardła w transporcie drogowym, zredukuje ryzyko powstawania korków i zwiększy płynność ruchu oraz ułatwi mobilność pomiędzy północną a południową częścią miasta. Będzie to rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo poprzez redukcję zagrożeń dla uczestników ruchu drogowego oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko i niekorzystnego oddziaływania na zdrowie i jakość życia mieszkańców. Ponadto budowa obwodnicy spowoduje wzmocnienie efektywności transportu drogowego w kierunku autostrady A1.

Pan Prezydent odniósł się do tego apelu złożonego przez Burmistrza w sprawie obwodnicy Kłobucka podczas spotkania z mieszkańcami:

- władze miejskie i powiatowe obawiają się, że w związku z budowaną obwodnicą Częstochowy zwiększy się ruch i będą korki, że będzie potrzebna obwodnica Kłobucka. Będę rozmawiał z Ministrem Andrzejem Adamczykiem, że jest taki postulat z Kłobucka i prośba o to, jak szybko można to uwzględnić w planach i na jakich zasadach może zostać to zrealizowane – mówił Andrzej Duda.

Prezydent spotkał się z mieszkańcami w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku. Mówił o Kłobucku jako o mieście, które odegrało wielką rolę w historii Polski i przypomniał, że Kłobuck to miasto kronikarza Jana Długosza. Prezydent dziękował również mieszkańcom i samorządowcom za to, jak wygląda miasto dzisiaj.

Po przemówieniu głowy państwa był czas na indywidualne rozmowy z mieszkańcami, wspólne zdjęcia i autografy.

Dziękujemy obecnym w hali mieszkańcom za przybycie i gorące powitanie Prezydenta RP. Mamy nadzieje, że ta wizyta na długo pozostanie w Państwa pamięci.

WIZYTA PREZYDENTA RP W KŁOBUCKU

16 zdjęć
1 marzec 2019