do góry
Strona główna Aktualności

UWAGA! ZMIANA ZASAD OBSŁUGI INTERESANTÓW

30 Październik 2020
kategoria:
Aktualności

W związku ze zwiększoną ilością odnotowanych przypadków zachorowań na COVID-19 informujemy, że Urząd Miejski w Kłobucku (ul. 11 Listopada 6 oraz ul. Zamkowa 12) od dnia 2 listopada 2020 roku zostaje zamknięty dla interesantów do odwołania.

Kontakt z urzędnikami jest możliwy przede wszystkim elektronicznie lub telefonicznie.

Wszelką korespondencję można składać do urzędu za pośrednictwem:
- osobiście, wrzucając pisma do specjalnej urny wystawionej przy wejściu
do urzędu;
- elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, e-maila, faxu;
- wysyłając korespondencję pocztą tradycyjną.

W przypadku konieczności osobistej wizyty w urzędzie, jak rejestracja zgonów, pilne wydanie dowodu lub inne bardzo ważne sprawy wymagające osobistego kontaktu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikiem merytorycznym, z którym zostanie ustalony termin i czas spotkania.

Urząd Miejski w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck
Sekretariat
Tel. 34 3100150
Fax. 34 3172661
E-mail:

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych  tel. 343100191, 343100192
Wydział Inwestycji i Rozwoju tel. 343100182, 343100183, 343100181
Wydział Finansowy:
-podatek rolny - obszar wiejski tel. 343100166
- dzierżawa, użytkowanie wieczyste gruntu oraz inne opłaty stanowiące dochód Gminy Kłobuck tel. 343100165
- podatek od nieruchomości - obszar miasta Kłobuck tel. 343100164
- podatek od środków transportowych tel. 343100161
Ewidencja Działalności Gospodarczej (działalność gospodarcza, zezwolenia na alkohole, redakcja Biuletynu Informacji Publicznej) tel. 343100172
Wydział Organizacyjny:
- archiwum, OSP, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tel. 343100171
- informatyk, redakcja strony internetowej, obrona cywilna tel. 343100185
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami:
- użytkowanie wieczyste, dzierżawa, najem i sprzedaż działek komunalnych; sprawy obronne tel.   343100180
- nadawanie nr porządkowego, podział nieruchomości tel. 343100187,
- warunki zabudowy, zmiany w planie zagosp. przestrz., zaświadczenia o braku planu, wypis i wyrys, decyzje celu publicznego tel. 343100186,343100187
Wydział Edukacji, Kadr i spraw Administracyjnych  tel. 343100170
Urząd Stanu Cywilnego (akt: urodzenia, małżeństwa, zgonu) tel. 343100190
Biuro Rady Miejskiej tel. 343100194
 
Urząd Miejski w Kłobucku, ul. Zamkowa 12, 42-100 Kłobuck
Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
- decyzje środowiskowe, wycinka drzew i krzewów, opłaty adiacenckie tel. 343174039
- ochrona środowiska, oświetlenie uliczne, rolnictwo, prawo wodne, opłaty adiacenckie tel. 343174039
- gospodarka odpadami komunalnymi, usuwanie azbestu, nieczystości ciekłe tel. 343174043
Wydział Finansowy (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) tel. 343174036

Powyższe zasady zostały wprowadzone w nawiązaniu do regulacji prawnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz ogłoszeniem.

Zamknięcie urzędu dla interesantów ma na celu ograniczyć przepływ osób, ruch mieszkańców, by zmniejszać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.