do góry
Strona główna Aktualności

UWAGA! NOWY OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA NIERUCHOMOŚCI

27 Maj 2021
kategoria:
Aktualności

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw do Urzędu Miejskiego w Kłobucku. Przekazane informacje następnie będą wprowadzane do państwowej bazy. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy od dnia ogłoszenia komunikatu przez ministra właściwego ds. budownictwa. Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła. Deklaracje będzie można składać elektronicznie lub pisemnie.

Deklaracja będzie zawierać następujące dane: imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy oraz adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby, adres nieruchomości, liczbę i rodzaje używanych źródeł ciepła i spalania paliw, przeznaczenie tych źródeł i wykorzystywane w nich paliwa. Składający deklaracje mają podawać też nr telefonu i adres poczty elektronicznej, jeśli takie posiadają.

W przypadku wymiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma 14 dni na złożenie nowej deklaracji.

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić kara grzywny, wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń, a więc od 20 zł do 5.000 zł.

Wzór deklaracji nie jest jeszcze znany, ma go określić minister właściwy ds. budownictwa, o czym będziemy Państwa informować na bieżąco.

W załączeniu broszura CEEB dla właścicieli i zarządców budynków.

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf CEEB dla włsacicieli i zarządców.pdf 21-05-27 14:29 7.17MB pobierz plik: CEEB dla włsacicieli i zarządców.pdf