do góry
Strona główna Aktualności

UMOWY NA PONAD 1,3 MILIONA DOFINANSOWANIA PODPISANE

31 Lipiec 2018
kategoria:
Aktualności

 UMOWY NA PONAD 1,3 MILIONA DOFINANSOWANIA PODPISANE!

W piątek 27 lipca br. odbyło się uroczyste podpisanie umów na udzielenie dofinansowania o łącznej wartości ponad 1,3 miliona złotych na uruchomienie na terenie Gminy Kłobuck innowacyjnych usług dla osób niesamodzielnych, nieaktywnych zawodowo w wieku 60 + wraz z pomocą dla ich otoczenia w formie sąsiedzkich usług opiekuńczych, nowoczesnych usług teleopieki wsparcia opiekunów faktycznych oraz ułatwienia osobom starszym kontaktów społecznych w ramach projektu pn. "Anioł Stróż dla Seniora" oraz na wyrównanie dysproporcji edukacyjnych, rozwinięcie potencjału i kompetencji kluczowych oraz zniwelowanie trudności społecznych dla uczniów szkół podstawowych  w ramach projektu pn. „Akademia eksperymentu w Gminie Kłobuck”. Po podpisaniu umowy odbyła się krótka konferencja prasowa.

27 lipca w Urzędzie Miejskim w Kłobucku umowy na dofinansowanie podpisali Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski oraz Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa. Przy podpisaniu umów obecna była również Radna Sejmiku Województwa Śląskiego Marta Salwierak.

Gmina Kłobuck uzyskała ponad 1,3 miliona dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, której Instytucją Zarządzającą jest Zarząd Województwa Śląskiego. Dzięki pozyskanym funduszom zwiększy się oferta dotychczas świadczonych usług dla osób starszych oraz w znacznym stopniu  przyczyni się do utrzymania odpowiedniego poziomu życia osób starszych, które w codziennym życiu doświadczają ograniczeń w zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb w miejscu zamieszkania, a w perspektywie dłuższego czasu przyczyni się do opóźnienia momentu umieszczenia osób starszych w placówkach całodobowej opieki. Wprowadzony zostanie system teleopieki. Zakupiony zostanie zestaw dla seniora, który będzie zawierał przycisk alarmowy SOS, identyfikator osobisty wyposażony w mechanizm detekcji upadku, w zależności od warunków, a także rejestrator teleopieki (odbiornik GSM, odbiornik WiFi, tablet, telefon). Zestaw ten będzie służył do monitorowania zachowań osób oraz umożliwi szybki kontakt z pracownikiem socjalnym. Całkowita wartość projektu to ponad 600 tys. zł, wsparcie unijne to ponad 500 tys. zł.

W ramach projektu „Akademia eksperymentu w Gminie Kłobuck” szkoły zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne, a wśród nich m.in. w tablice interaktywne, laptopy, programy komputerowe, pomoce dedykowane do pracowni przedmiotowych. Uczniowie natomiast będą mogli uczestniczyć w innowacyjnych zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metody eksperymentu, z matematyki, biologii, geografii, fizyki, chemii oraz zajęciach wyrównawczych i rozwijających język angielski i niemiecki. Podczas uczestnictwa w projekcie będą też mieli do dyspozycji doradców edukacyjnych i zawodowych. Całkowita wartość projektu to niespełna milion złotych. Na jego realizację gmina otrzymała ponad 800 tys. zł unijnego wsparcia.

UMOWY NA PONAD 1,3 MILIONA DOFINANSOWANIA PODPISANE

UMOWY NA PONAD 1,3 MILIONA DOFINANSOWANIA PODPISANE

6 zdjęć
31 lipiec 2018