do góry
Strona główna Aktualności

ŚWIATOWY TYDZIEŃ JASKRY AKCJA BEZPŁATNYCH BADAŃ DLA MIESZKAŃCÓW

14 Luty 2017
kategoria:
Aktualności
PTO-06/01/2017
Warszawa, 13.02.2017 r.
Szanowni Państwo,
Jaskra to choroba, która dotyczy ok. 750 tys. osób w całej Polsce. Jest jedną z najgroźniejszych chorób oczu, gdyż nieleczona prowadzi do nieodwracalnej utraty wzroku. Niestety większość z pacjentów nadal nie została zdiagnozowana i jest nieświadoma swojego schorzenia. Niska świadomość społeczna na temat jaskry, czynników ryzyka, jak również bezobjawowy przebieg choroby powoduje, że jaskra wykrywana jest dopiero w zaawansowanym stadium.
W związku ze zbliżającym Światowym Tygodniem Jaskry (12.03.-18.03.2017 r.), jako organizacja, dla której dobro polskich pacjentów jest wartością nadrzędną, zwracamy się z prośbą o poparcie i włączenie się do realizowanej przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne i Sekcję Jaskry PTO 18 marca 2017 r. (sobota) akcji „Polscy okuliści kontra jaskra”. Tego dnia od godziny 9-tej do godziny 15-tej poradnie okulistyczne przykliniczne i przyszpitalne w całym kraju, które przystąpią do naszej akcji będą wykonywały badania przesiewowe w kierunku jaskry. Z badań skorzystać będą mogli wszyscy Ci, którzy nie odwiedzili okulisty, co najmniej przez rok i nie chorują na jaskrę.
Państwa prosimy o nagłośnienie wydarzenia wśród mieszkańców oraz udzielenie wsparcia poprzez zachęcenie lokalnych poradni okulistycznych do włączenia się w naszą akcję. Listę poradni umieścimy na stronie głównej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego – www.pto.com.pl do dnia 28.02.2017 r.
Łączymy wyrazy szacunku
W imieniu Zarządu
Przewodnicząca
            Sekcji Jaskry Prezes Polskiego
            Towarzystwa Okulistycznego
Przewodnicząca Sekcji Jaskry
Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
dr hab. n. med. Anna Kamińska
Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
Prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek