do góry
Strona główna Aktualności

SPRZĘT RATOWNICZY DLA OSP

04 Lipiec 2018
kategoria:
Aktualności

SPRZĘT RATOWNICZY DLA OSP

3 lipca br. podczas spotkania Burmistrza z przedstawicielami gminnych jednostek OSP, doszło do przekazania sprzętu ratowniczego. Sprzęt trafił do ochotników z Łobodna, Białej, Kamyka oraz Kłobucka.

Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski podczas spotkania z przedstawicielami OSP podkreślił jak ważną rolę pełnią OSP na terenie gminy. Złożył także podziękowania Komendantowi Gminnemu dh Tomaszowi Cajlerowi za wsparcie merytoryczne w procesie zakupu sprzętu dla naszych OSP.

Komplety sprzętu zakupione zostały z dofinansowania Ministerstwa Sprawiedliwości, na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Z ramienia gminy całą procedurę przeprowadził i koordynował Wydział Organizacyjny.

26 kwietnia br., Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski oraz Skarbnik Gminy Kłobuck Katarzyna Jagusiak podpisali w Katowicach umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości, na zakup sprzętu ratowniczego. Koszt całkowity zakupu urządzeń ratownictwa to 47 200,00 zł, z czego kwota dotacji dla Gminy Kłobuck wynosi 46 728,00 zł, a wkład własny gminy to 1%.

Zakupione sprzęty składają się z torby ratowniczej oraz defibrylatorów. Zestawy ratownicze przekazane jednostkom OSP będą służyły ratowaniu życia.

SPRZĘT RATOWNICZY DLA OSP

SPRZĘT RATOWNICZY DLA OSP

15 zdjęć
4 lipiec 2018