do góry
Strona główna Aktualności

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI PWiK OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO S.A.

26 Luty 2016
kategoria:
Aktualności
 

Dzisiaj w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku o godzinie 10.00 na wniosek Radnego Rady Miejskiej w Kłobucku Mateusza Woźniaka odbyło się spotkanie zorganizowane przez Burmistrza Kłobucka Jerzego Zakrzewskiego z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie. Głównym tematem spotkania była planowana podwyżka cen za dostarczaną wodę i odbiór nieczystości ciekłych.

W spotkaniu uczestniczyli także Radni Rady Miejskiej w Kłobucku oraz mieszkańcy gminy.

Na wstępie Prezes Zarządu PWiK Okręgu Częstochowskiego Andrzej Babczyński przedstawił propozycję wysokości nowych opłat. Jako uzasadnienie podwyżki Prezes PWiK podał wiele czynników jako główny wskazał rozbudowę sieci kanalizacyjnej, która powoduje generowanie kosztów związanych z jej utrzymaniem. Następnie radni oraz przybyli na spotkanie mieszkańcy zadawali pytania przedstawicielom PWiK.

Radni i mieszkańcy apelowali do Prezesa PWiK o ponowne przeanalizowanie planowanej decyzji w sprawie podniesienia cen za dostarczaną wodę i odbiór nieczystości ciekłych uzasadniając, że nie ma zgody z ich strony na kolejną podwyżkę. Zaproponowali obecnym przedstawicielom przedsiębiorstwa , aby przed dokonaniem zmian opłat za dostarczaną wodę i odbiór nieczystości ciekłych poszukali oszczędności w swoim zakładzie.

Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski zapewnił, iż jako przedstawiciel społeczności gminy Kłobuck będzie przeciw podwyżce podczas posiedzenia walnego zgromadzenia członków Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie, które ma się odbyć 1 marca 2016 r.

Spotkanie zakończyła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kłobucku Danuta Gosławska, która podziękowała wszystkim za przybycie i zapewniła, że sprawa będzie przez Radę monitorowana.

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI PWiK OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO

6 zdjęć
26 lutego 2016