do góry
Strona główna Aktualności

SPOTKANIE SOŁTYSÓW I PRZEWODNICZĄCYCH ZARZĄDÓW OSIEDLI

22 Styczeń 2016
kategoria:
Aktualności
Przedstawiciele władz gminy

W środę 20 stycznia br. o godzinie 18.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku odbyło się spotkanie Sołtysów oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli z władzami samorządowymi Gminy Kłobuck.

Na spotkaniu z Sołtysami i Przewodniczącymi Rad Osiedli byli obecni obok Burmistrza Kłobucka Jerzego Zakrzewskiego: Sekretarz Gminy Kłobuck Magdalena Kasprzak, Skarbnik Gminy Kłobuck Katarzyna Jagusiak, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kłobucku Danuta Gosławska, Kierownicy Wydziałów urzędu oraz Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych.

Spotkanie otwarła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kłobucku Danuta Gosławska.

Zebrani skorzystali z okazji, aby przedstawić władzom miasta bieżące problemy swoich sołectw i osiedli.

Głównym tematem spotkania były zasady gospodarki finansowej jednostek pomocniczych gminy.
Na zebraniu poruszono też temat wysokości prowizji, jakie otrzymują za zbieranie podatków Sołtysi. Zasygnalizowano potrzeby w zakresie remontów dróg, chodników. Poinformowano o zrywaniu plakatów informacyjnych, a także wieszaniu nielegalnych ogłoszeń na tablicach gminnych.

Zebranym został również przedstawiony wykaz programów z jakich jest możliwe uzyskanie dofinansowania dla miasta wielkości Kłobucka, a w szczególności zostało omówione przedsięwzięcie planowane w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Zielony Wierzchołek Śląska na lata 2014 – 2020.

Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli uznali, że podobne spotkania powinny odbywać się przynajmniej raz w roku.

Sołtysi oraz Przewodniczący Zarządów Osiedli zwołują zebrania, reprezentują mieszkańców przed radą gminy i burmistrzem, pełnią funkcje pośrednika pomiędzy organami gminy a mieszkańcami. Spotkania takie dla władz gminy z pewnością będą cenne z uwagi na fakt, iż wskażą one potrzeby i problemy, które należy realizować i rozwiązywać.