do góry
Strona główna Aktualności

SPARTA NOWA WIEŚ Z DOFINANSOWANIEM

22 Marzec 2021
kategoria:
Aktualności

Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski podpisał umowę z Ludowym Klubem Sportowym „Sparta” Nowa Wieś na realizację zadania publicznego pn.: „Ochrona zdrowia w zakresie wspomagania działalności służących  rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie, promocję sportu oraz działalności w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w sołectwie Nowa Wieś”.

Dotacja, którą Gmina Kłobuck przekazała klubowi z Nowej Wsi zgodnie z umową wynosi 30 000 zł i zostanie przeznaczona m.in. na propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywności ruchowej, rozwijanie dyscyplin sportowych, w szczególności sportowych gier zespołowych, w tym przypadku piłki nożnej, prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie i udział w zawodach sportowych, utrzymanie i rozwój bazy sportowej, rekreacyjnej i sprzętowej.

Umowę w imieniu klubu podpisał Prezes Zarządu Tomasz Zawierucha oraz Wiceprezes Norbert Florek.