do góry
Strona główna Aktualności

ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA W LIBIDZY BĘDZIE DOŚWIETLONA

20 Lipiec 2022
kategoria:
Aktualności

W dniu 20 czerwca 2022 r. Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej gminom województwa śląskiego na realizację zadań wybranych w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2022 roku.

Zgłoszone do konkursu zadanie Gminy Kłobuck pn. Budowa oświetlenia ledowego ścieżki pieszo-rowerowej w Sołectwie Libidza uzyskało dotację wynosi 80.000,00 zł.

W dniu 12.07.2022 r. Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski podpisał umowę o dofinansowanie. 

Zadanie polega na zagospodarowaniu miejsca publicznego w Sołectwie Libidza istotnego z uwagi na dobro wspólne mieszkańców, poprzez budowę oświetlenia ledowego ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi krajowej DK 43 o długości ok. 965 m.

Budowa polegać będzie na wykonaniu 32 latarń oświetleniowych ze źródłem światła typu LED.