do góry
Strona główna Aktualności

Raport o stanie gminy Kłobuck za 2018 rok

31 Maj 2019
kategoria:
Aktualności

Przedstawienie raportu o stanie gminy to nowy obowiązek, wynikający ze zmian w ustawie o samorządzie gminnym. Gmina Kłobuck opracowała stosowny dokument. Będzie on przedmiotem debaty podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej. Wówczas radni, oprócz głosowania nad absolutorium dla burmistrza, będą głosowali w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania.

Raport stanowi podsumowanie 2018 roku. Zawiera informacje o samym mieście. W raporcie uwzględnione są informacje o finansach gminy i inwestycjach, realizacji polityk, programów, strategii, uchwał Rady Miejskiej, budżetu obywatelskiego, współpracy z innymi samorządami i jednostkami. Część analityczna dotyczy m.in. oświaty, kultury, turystyki, sportu, rekreacji. W raporcie przytoczono kluczowe działania inwestycyjne, realizowane przede wszystkim przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych.

Raport przygotowali pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku i jednostek podległych miastu. Nie posiłkowano się firmami zewnętrznymi.
Dokument został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej. Do pobrania poniżej.

Raport będzie przedmiotem debaty na sesji Rady Miejskiej w Kłobucku 25 czerwca 2019.

Link do BIP:
http://bip.gminaklobuck.pl/inne/Raport_o_stanie_gminy_Klobuck_za_2018_rok.html