do góry
Strona główna Aktualności

RUSZA PROJEKT REWITALIZACJI PARKU PRZY ULICY ZAMKOWEJ W KŁOBUCKU

26 Lipiec 2022
kategoria:
Aktualności

W dniu 18.07.2022 r. Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku z firmą GW_ATELIER Grzegorz Wróbel w Lublińcu.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rewitalizacji parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku obejmującej w szczególności:
- korektę przebiegu istniejących oraz zaprojektowanie nowych ciągów komunikacyjnych:
- zaprojektowanie oświetlenia parku;
- zaprojektowanie małej architektury (w szczególności ławek parkowych, koszy, stojaka na rowery oraz tablicy informacyjnej);
- zaprojektowanie muszli koncertowej wraz zadaszeniem;
- uwzględnienie lokalizacji tężni w projekcie zagospodarowania terenu.

Termin wykonania –15.11.2022 r.

Kwota umowy – 52.890 zł brutto.

RUSZA PROJEKT REWITALIZACJI PARKU PRZY ULICY ZAMKOWEJ

RUSZA PROJEKT REWITALIZACJI PARKU PRZY ULICY ZAMKOWEJ

5 zdjęć
26 lipca 2022