do góry
Strona główna Aktualności

ROZPOCZĄŁ SIĘ REMONT ULICY OGRÓJCOWEJ W KŁOBUCKU

20 Marzec 2020
kategoria:
Aktualności

Remont zostanie przeprowadzony na odcinku ulicy Ogrójcowej, od skrzyżowania z ul. Kolejową do skrzyżowania z ul. T. Kościuszki w Kłobucku. Przewidziane do wykonania są następujące prace:
- wymiana nawierzchni wraz z podbudową oraz jednostronnym okrawężnikowaniem;
- wykonanie remontu dwóch skrzyżowań: z ul. Kolejową oraz ul. T. Kościuszki;
- regulacja pionowa studni kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych;
- plantowanie poboczy ziemnych;
- wykonanie oznakowania poziomego  m. in. 3 przejścia dla pieszych;
Realizacja zadania jest uzasadniona z uwagi na bardzo zły stan techniczny drogi. Stan taki zmniejsza mobilność mieszkańców i utrudnia przejazd. W wyniku realizacji inwestycji powstanie dogodne połączenie z ul. Kolejową i dalej z DK43. Poprawi się również bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Poprzez zwiększenie płynności ruchu nastąpi zmniejszenie hałasu i wydzielania spalin.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość zadania ogółem: 391.280,59 zł w tym dofinansowanie 195.640,29 zł.

ROZPOCZĄŁ SIĘ REMONT ULICY OGRÓJCOWEJ W KŁOBUCKU

ROZPOCZĄŁ SIĘ REMONT ULICY OGRÓJCOWEJ W KŁOBUCKU

6 zdjęć
20 marzec 2020