do góry
Strona główna Aktualności

REWITALIZACJA PLACU TARGOWEGO W KŁOBUCKU

08 Lipiec 2019
kategoria:
Aktualności

Trwają roboty budowlane ostatniego etapu rewitalizacji placu targowego. Podczas wykonywania prac stwierdzono występowanie w podłożu gruntów nienośnych. Spowodowało to konieczność dokonania wzmocnienia gruntu cementem. Sytuacja była powodem czasowego wstrzymania realizacji robót budowlanych, a następnie przerwy technologicznej podyktowanej dojrzewaniem warstwy stabilizacyjnej.

Rewitalizacja placu targowego w Kłobucku

4 zdjęć
8 lipiec 2019