do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/index/REKRUTACJA-DO-KLAS-PIERWSZYCH-SZKOL/idn:1519
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ

31 Marzec 2017
kategoria:
Aktualności

Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria rekrutacji
Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej są brane pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr 285/XXX/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 21 marca 2017 roku.

W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej obowiązują następujące kryteria:

  1. kandydat i jego rodzic/opiekun prawny zamieszkują na terenie gminy Kłobuck – wartość 5 punktów,
  2. rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły lub przedszkola położonych w obwodzie szkoły, wartość – 2 punkty.

Ważne terminy dotyczące zapisów do klas pierwszych szkół podstawowych:

Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej obwodowej od 3 kwietnia do 14 kwietnia 2017 r.
Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych od 3 kwietnia do 14 kwietnia 2017 r.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych 26 kwietnia 2017 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 26 kwietnia do 28 kwietnia 2017 r.
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły podstawowej 4 maja 2017 r.
Termin postępowania uzupełniającego od 30 maja do 20 czerwca 2017 r.

Dokumenty dotyczące zapisów

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej
  2. Wzór zgłoszenia kandydata do klasy I szkoły podstawowej 
  3. Oświadczenie o zamieszkiwaniu kandydata i jego rodzica/opiekuna prawnego na terenie gminy Kłobuck
  4. Zarządzenie Nr EK.0050.63.2017 Burmistrza Kłobucka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłobuck
  5. Uchwała Nr 285/XXX/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z przyznaną liczbą punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłobuck oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
kategoria: Powiązane pliki [6]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej.pdf 17-03-31 11:55 290.63KB pobierz plik: Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej.pdf
doc Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej.doc 17-03-31 11:55 76KB pobierz plik: Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej.doc
pdf Wzór zgłoszenia do klasy I szkoły podstawowej.pdf 17-03-31 11:55 285.66KB pobierz plik: Wzór zgłoszenia do klasy I szkoły podstawowej.pdf
doc Wzór zgłoszenia do klasy I szkoły podstawowej.doc 17-03-31 11:56 72KB pobierz plik: Wzór zgłoszenia do klasy I szkoły podstawowej.doc
pdf Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie gminy Kłobuck.pdf 17-03-31 11:56 173.4KB pobierz plik: Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie gminy Kłobuck.pdf
docx Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie gminy Kłobuck.docx 17-03-31 11:56 11.57KB pobierz plik: Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie gminy Kłobuck.docx