do góry
Strona główna Aktualności

RAPORT O STANIE GMINY KŁOBUCK ZA 2020 ROK

28 Maj 2021
kategoria:
Aktualności

Przedstawienie raportu o stanie gminy to obowiązek, wynikający ze zmian w ustawie o samorządzie gminnym. Gmina Kłobuck opracowała stosowny dokument. Będzie on przedmiotem debaty podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej. Wówczas radni, oprócz głosowania nad absolutorium dla burmistrza, będą głosowali w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania.

Raport stanowi podsumowanie 2020 roku. W raporcie uwzględnione są informacje o finansach gminy i inwestycjach, realizacji polityk, programów, strategii, uchwał Rady Miejskiej, budżetu obywatelskiego, współpracy z innymi samorządami i jednostkami. Część analityczna dotyczy m.in. oświaty, kultury, sportu, rekreacji. W raporcie przytoczono kluczowe działania inwestycyjne, realizowane przede wszystkim przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych.

Raport przygotowali pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku i jednostek podległych miastu. Nie posiłkowano się firmami zewnętrznymi.

Dokument został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej. Do pobrania poniżej.
Raport będzie przedmiotem debaty na sesji Rady Miejskiej w Kłobucku 22 czerwca 2021.

Zgodnie z art. 28aa ust. 6, 7, 8  ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm), w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, (czyli do dnia 21 czerwca 2021 r.), podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

kategoria: Powiązane pliki [2]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf RAPORT O STANIE GMINY ZA 2020 21-06-01 07:40 9.93MB pobierz plik: RAPORT O STANIE GMINY ZA 2020
docx Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie 21-05-28 08:14 33.45KB pobierz plik: Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie