do góry
Strona główna Aktualności

RAPORT O STANIE GMINY KŁOBUCK ZA 2019 ROK

08 Lipiec 2020
kategoria:
Aktualności

Przedstawienie raportu o stanie gminy to obowiązek, wynikający ze zmian w ustawie
o samorządzie gminnym. Gmina Kłobuck opracowała stosowny dokument. Będzie on przedmiotem debaty podczas lipcowej sesji Rady Miejskiej. Wówczas radni, oprócz głosowania nad absolutorium dla burmistrza, będą głosowali w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania.

Raport stanowi podsumowanie 2019 roku. Zawiera informacje o samym mieście. W raporcie uwzględnione są informacje o finansach gminy i inwestycjach, realizacji polityk, programów, strategii, uchwał Rady Miejskiej, budżetu obywatelskiego, współpracy z innymi samorządami i jednostkami. Część analityczna dotyczy m.in. oświaty, kultury, sportu, rekreacji.
W raporcie przytoczono kluczowe działania inwestycyjne, realizowane przede wszystkim przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych.

Raport przygotowali pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku i jednostek podległych miastu. Nie posiłkowano się firmami zewnętrznymi.

Dokument został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej. Do pobrania poniżej.
Raport będzie przedmiotem debaty na sesji Rady Miejskiej w Kłobucku 21 lipca 2020.

Link do BIP: http://bip.gminaklobuck.pl/inne/Raport_o_stanie_gminy_Klobuck_za_2019_rok.html