do góry
Strona główna Aktualności

PROGRAM "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"

01 Wrzesień 2022
kategoria:
Aktualności

PROGRAM "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"

Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Kłobuck wzięły udziałw Programie „Laboratoria Przyszłości”, który powstał z inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ramach którego przygotowano laboratoria wyposażone w sprzęt techniczny potrzebny w kształtowaniu i  rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Wszystkie sprzęty zostaną wykorzystane podczas zajęć kształtujących kreatywność na lekcji informatyki, plastyki, techniki oraz podczas zajęć pozalekcyjnych realizowanych w kłobuckich szkołach.

 

PROGRAM "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"

20 zdjęć
1 września 2022
  • 1
  • 2