do góry
Strona główna Aktualności

POMOCE DYDAKTYCZNE TRAFIŁY DO SZKÓŁ

15 Marzec 2019
kategoria:
Aktualności

POMOCE DYDAKTYCZNE TRAFIŁY DO SZKÓŁ

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu na realizację projektu „Szkoła eksperymentu w Gminie Kłobuck” Szkoła Podstawowa w Białej, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Łobodnie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Gen. Józefa Bema w Kamyku otrzymały pomoce dydaktyczne, które pomagają uczniom w ciekawy i przystępny sposób przyswoić wiedzę m.in. z matematyki, chemii, fizyki, geografii, biologii, przyrody, języka angielskiego czy języka niemieckiego.

W ramach projektu zakupiono doposażenie do pracowni przedmiotowych m.in. przyrządy badawcze, urządzenia do obserwacji, modele anatomiczne, zestawy doświadczalne, pomoce zręcznościowe, zestawy konstrukcyjne, różnego typu plansze ścienne, globusy, mapy, gry, mikroskopy, teleskop, a także meble.

Szkoły otrzymały również sprzęt multimedialny: laptopy, projektory, tablice interaktywne oraz aparaty cyfrowe.
Łączna wartość dostarczonych pomocy to 207 387,07 zł.

„Szkoła eksperymentu w Gminie Kłobuck” to program, który realizuje gmina z unijnym wsparciem. Uczestniczy w nim ponad 300 uczniów klas IV-VIII z w/w czterech szkół podstawowych Gminy Kłobuck. Realizacja projektu rozpoczęła się 01 września 2018 i będzie trwała do 30 czerwca 2020 r.

Dzięki zajęciom uczniowie mogą wyrównać dysproporcje edukacyjne w stosunku do swoich rówieśników. Zajęcia opierają się na stosowaniu w edukacji eksperymentów i doświadczeń łączących matematykę, przyrodę, biologię, geografię, fizykę oraz chemię. Uczniowie mają też do dyspozycji doradców edukacyjnych i zawodowych. Zorganizowane są również zajęcia wyrównawcze i rozwijające z języka angielskiego i niemieckiego.
Całkowita wartość projektu to niespełna milion złotych. Na jego realizację gmina otrzymała ponad 800 tys. zł unijnego wsparcia.

POMOCE DYDAKTYCZNE TRAFIŁY DO SZKÓŁ

POMOCE DYDAKTYCZNE TRAFIŁY DO SZKÓŁ

20 zdjęć
15 marzec 2019
  • 1
  • 2
  • 3