do góry
Strona główna Aktualności

PODSUMOWANIE INWESTYCJI W 2021 ROKU

18 Styczeń 2022
kategoria:
Aktualności

Rok 2021 to rok, w którym ze względu na epidemię, wszystko było trudniejsze niż w poprzednich latach. Nikt z nas nie był w stanie przewidzieć, jak epidemia będzie się rozwijała, jakie obostrzenia zostaną wprowadzone i jaki wpływ będą miały na życie naszych mieszkańców.

Pomimo tego wszystkie inwestycje zaplanowane na 2021 rok zostały zrealizowane, a bieżące utrzymanie obiektów komunalnych i gminnej infrastruktury wykonywane było na poziomie lat ubiegłych. W 2021 roku Gmina Kłobuck zaplanowała bowiem realizację ambitnego, a przy tym bardzo realnego i podlegającego stałej aktualizacji budżetu, którego sprawne wykonanie możliwe było m.in. dzięki wnikliwej analizie możliwości finansowych gminy, a także potrzeb jej poszczególnych sołectw.

W 2021 roku na terenie gminy rozpoczęto i zrealizowano wiele inwestycji związanych bezpośrednio z potrzebami zgłaszanymi przez samych mieszkańców. Obejmowały one m.in. inwestycje oraz inicjatywy lokalne, które w tak szerokim zakresie możliwe były do realizacji dzięki zewnętrznym środkom finansowym, które gmina pozyskiwała zarówno z programów krajowych, jak i międzynarodowych.

Do najważniejszych działań inwestycyjnych minionego roku można z pewnością zaliczyć przebudowę i remonty gminnych dróg, II etap remontu odcinka drogi gminnej w miejscowościach Biała i Kopiec, którego koszt wyniósł ponad 3,5 mln zł czy remont ulicy Powstańców Śląskich w Kłobucku, to jedne z większych inwestycji. Ponadto zmodernizowano i wyremontowano ponad 6 km dróg gminnych.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż stan dróg w gminie Kłobuck jest jedną z kwestii najczęściej podnoszonych przez mieszkańców w trakcie zebrań wiejskich, a także korespondencji kierowanej do urzędu, stąd znaczny postęp w tej dziedzinie należy rozumieć jako odpowiedź na ich oczekiwania.

Z inwestycji w infrastrukturę sportową należy wspomnieć o przebudowie płyty głównej boiska znajdującego się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku wraz z wykonaniem odwodnienia i nawodnienia, wybudowaniu boiska do koszykówki przy ulicy Kochanowskiego w Kłobucku oraz rozpoczęciu budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku.

Ponadto w gminnych szkołach i przedszkolach wykonano szereg prac remontowo-budowlanych, m.in. pojawiły się nowe pracownie, stołówki oraz zostały doposażone place zabaw.

Nowe urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury pojawiły się również w Sołectwie Brody Malina oraz Gruszewnia.

Na zbiorniku wodnym Zakrzew w Kłobucku wykonano prace konserwacyjno-remontowe infrastruktury wokół zbiornika.

Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców na Targowisku Miejskim w Kłobucku zainstalowano monitoring, natomiast na parkingu obsługującym targowisko i centrum miasta pojawiła się nowoczesna toaleta publiczna.

Duży nacisk kładziemy również na ochronę środowiska i ekologię, stąd inwestycje w energooszczędne oświetlenie. Na terenie całej gminy został przeprowadzony szereg inwestycji związanych z budową i uzupełnieniem oświetlenia.

Natomiast przy ulicy Harcerskiej w Kłobucku powstały nowe miejsca parkingowe, które z pewnością rozwiążą w pewnym stopniu problem parkowania przez mieszkańców okolicznych bloków.

Wspomniane wyżej inicjatywy i zrealizowane zadania to jedynie próba podsumowania intensywnego i bardzo owocnego roku w gminie. Równie ambitnie przestawiają się plany rozwojowe gminy na kolejny rok, jednak z uwagi na ciągle zmieniającą się rzeczywistość trudno na ten moment mówić o konkretnych deklaracjach. Mimo niepewnych czasów stale opracowywane są jednak nowe projekty i koncepcje z myślą o ich realizacji w 2022 roku.

 Link do galerii --> www.facebook.com/gminaklobuck/posts/4907727929266063