do góry
Strona główna Aktualności

PODSUMOWANIE 2022 ROKU

11 Styczeń 2023
kategoria:
Aktualności


W roku 2022 daliśmy radę i optymalnie wykorzystaliśmy możliwości finansowe gminy, pomimo rekordowej inflacji, odczuwalnych dla wszystkich podwyżek cen paliw, prądu czy gazu, a także usług. Realizowano ambitny, a przy tym bardzo realny i podlegający stałej aktualizacji budżet, którego sprawne wykonanie możliwe było dzięki wnikliwej analizie możliwości finansowych gminy.

Prawie wszystkie inwestycje zaplanowane na 2022 rok zostały zrealizowane, wiele z nich związanych było bezpośrednio z potrzebami zgłaszanymi przez samych mieszkańców. Obejmowały one m.in. inwestycje oraz inicjatywy lokalne, które w tak szerokim zakresie możliwe były do realizacji dzięki zewnętrznym środkom finansowym, które gmina pozyskiwała zarówno z programów krajowych, jak i międzynarodowych.

Do najważniejszych działań inwestycyjnych minionego roku można z pewnością zaliczyć przebudowę i remont gminnych dróg. Dzięki dofinansowaniu ze środków państwowego funduszu celowego z Rządowego Funduszu Polski Ład w Kamyku przebudowano długo wyczekiwaną ulicę Mostową wraz z obiektem mostowym za ponad 4 mln zł, w Kłobucku natomiast rozpoczęto remont ul. Witosa za prawie 3,5 mln zł.

W grudniu podpisano umowę na roboty budowlane dotyczące przebudowy odcinka drogi gminnej ul. Adama Mickiewicza oraz odcinka ul. Ogrodowej w Kłobucku. Ta inwestycja dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pochłonie prawie 3 mln zł.
W ramach podejmowanych działań zmodernizowano i wyremontowano prawie 5 km dróg gminnych, m.in. ulicę Sobisia, Podleśną, Wiejską, Podmiejską, Reymonta, Bukową, Żabią, Łąkową, Prusa w Kłobucku, ulicę Kmicica w Gruszewni, ulicę Malinowskiego w Kamyku. Na ulicy Rómmla w Kłobucku pojawiły się nowe miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, a na ulicy Okólnej wyremontowano chodnik. Powstał też projekt budowy drogi wraz z mostem łączącym ul. H. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż stan dróg w gminie Kłobuck jest jedną z kwestii najczęściej podnoszonych przez mieszkańców w trakcie zebrań, a także korespondencji kierowanej do urzędu, stąd znaczny postęp w tej dziedzinie należy rozumieć jako odpowiedź na ich oczekiwania.

W roku 2022 inwestowaliśmy w takie dziedziny jak sport, oświata i rekreacja. Należy wspomnieć o nowym wielofunkcyjnym boisku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Łobodnie, które powstało dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021. Koszt inwestycji wyniósł prawie 2 mln zł. Zlecono do wykonania projekt boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku. Jedną z największych inwestycji oświatowych jest trwająca budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku, warta ponad 7 mln zł, dofinansowana z  Ministerstwa Sportu, w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” , która powinna zakończyć się w pierwszym kwartale 2023 roku.

Przeprowadzono termomodernizację jednego z budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji, który na co dzień służy zawodnikom Znicza Kłobuck.
Wielu mieszkańców gminy na pewno ucieszy też fakt, że ogłoszono przetarg na dokumentację projektową przebudowy basenu odkrytego z wodnym placem zabaw.
Powstał również projekt budowy budynku klubowego dla Pogoni Kamyk, która na co dzień korzysta z pomieszczeń znajdujących się w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Kamyku.

W gminnych szkołach i przedszkolach wykonano szereg prac remontowo-budowlanych, m.in. w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kłobucku do użytku została oddana nowa kuchnia oraz radio „SP Dwójka”, w Przedszkolu Gminnym Nr 2 w Kłobucku wyremontowano blok żywieniowy, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. M . Konopnickiej w Łobodnie powstała nowa pracownia komputerowa, odnowiono sale lekcyjne oraz inne pomieszczenia szkolne, całość wyposażono w nowe meble i pomoce naukowe, zostały również doposażone place zabaw. W Przedszkolu Gminnym Nr 4 w Kłobucku powstała ekologiczna kotłownia. W Szkole Podstawowej w Libidzy wyremontowano schody.

Na zbiorniku wodnym Zakrzew w Kłobucku wykonano prace konserwacyjno-remontowe infrastruktury wokół zbiornika. Należy tu wspomnieć, iż Wojewoda Śląski reprezentujący Skarb Państwa wyraził zgodę na 15-letnią dzierżawę zalewu Zakrzew, co zostało potwierdzone podpisaniem stosownej umowy  i daje możliwość rozpoczęcia planów inwestycyjnych rewitalizacji zalewu oraz możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych.
Inwestycję prowadziliśmy również w parku przy ul. Parkowej w ramach, której doposażono istniejący plac zabaw, wybudowano siłownię zewnętrzną, zamontowano elementy małej architektury oraz doświetlono park.

Duży nacisk kładziemy również na ochronę środowiska, ekologię i bezpieczeństwo, stąd inwestycje m. in. w energooszczędne oświetlenie.  Nowe oświetlenie pojawiło się między innymi w Libidzy, Białej, Borowiance, Kopcu, Kamyku oraz w Kłobucku na ul. Zakrzewskiej. Pod koniec roku rozpoczęły się prace związane z doświetleniem przejść dla pieszych znajdujących się na ulicy 11 Listopada w Kłobucku, co z pewnością poprawi bezpieczeństwo pieszych. Powstały również dokumentacje projektowe na rozbudowę oświetlenia w Kłobucku ulica: 11 Listopada (ciągi komunikacyjne za budynkami nr 7 i 9), Podleśna, Łąkowa, Równoległa, Kochanowskiego, Topolowa, Spacerowa, Ciasna, Wały oraz w Łobodnie ulica Parkowa. Łącznie na ten cel przeznaczyliśmy w 2022 roku ponad milion zł.

Z myślą o mieszkańcach: przy ul. kpr. M. Cielebana realizowany jest projekt sieci wodno - kanalizacyjnej wraz z koncepcją i projektem doraźnego odwodnienia ; a  w przypadku Sołectwa Zakrzew i Osiedla Nr 7 w Kłobucku powstał już projekt kanalizacji sanitarnej.

Przez cały 2022 rok trwało porządkowanie przestrzeni zielonej w Kłobucku, nowe nasadzenia mogliśmy obserwować na terenie całej gminy. W samym Parku im. Wacława Głowy w Kłobucku posadzono około 100 szt. różnorodnych drzew, nowe drzewa pojawiły się również między innymi na ul. Armii Krajowej i ul. Jasnej oraz w okolicy kapliczki przy ulicy Ogrójcowej.
Przygotowano projekt rewitalizacji Parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku, który obejmuje między innymi całkowitą korektę przebiegu istniejących oraz zaprojektowanie nowych ciągów komunikacyjnych, oświetlenia parku, projekt małej architektury oraz muszli koncertowej wraz zadaszeniem.

Nikomu nie trzeba mówić, że Gmina Kłobuck bardzo chętnie wspiera wszelkiego rodzaju instytucje, stowarzyszenia, organizacje promujące Gminę Kłobuck na arenie krajowej jak i poza jej granicami. Prawie 350 000 zł trafiło do organizacji pozarządowych na zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Na dofinansowanie nowego albumu mógł liczyć również zespół Forsal.

Niewątpliwie bardzo dużym osiągnięciem dla gminy było pozyskanie nowego wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łobodnie, wartego prawie milion złotych.  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku oraz Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku mogły liczyć na pomoc finansową. Strażacy na początku roku otrzymali dofinansowanie na zakup kamery termowizyjnej, natomiast policjanci otrzymali nowe urządzenia do pomiaru poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu.

Również podmioty, które są inicjatorami życia kulturalnego w gminie nie ominęły inwestycje. Biblioteka Publiczna Gminy Kłobuck im. Jana Długosza doczekała się nowych schodów, wymieniono również drzwi wejściowe do biblioteki, w trakcie remontu natomiast znajduje się czytelnia. W 2022 roku powstał projekt termomodernizacji i remontu budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku.

Wspomniane wyżej inicjatywy i zrealizowane zadania to jedynie próba podsumowania intensywnego i bardzo owocnego roku w gminie. Jeszcze bardziej ambitnie przestawiają się plany rozwojowe gminy na kolejny rok. Mimo niepewnych czasów stale opracowywane są nowe projekty i koncepcje z myślą o ich realizacji w 2023 roku.

PODSUMOWANIE 2022 ROKU

PODSUMOWANIE 2022 ROKU

18 zdjęć
11 stycznia 2023