do góry
Strona główna Aktualności

PODPISANE UMOWY NA DOFINANSOWANIE DOŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH NA UL. 11 LISTOPADA W KŁOBUCKU

29 Czerwiec 2022
kategoria:
Aktualności

W dniu 28.06.2022 r. Burmistrz Kłobucka podpisał umowy pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Częstochowie, a Gminą Kłobuck na dofinansowanie następujących zadań w ramach "Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego":
1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu DW 492 (ul. 11 Listopada) w obrębie Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2 w Kłobucku. Szacunkowa wartość zadania wynosi 80.000,00 zł w tym dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów tj. 40.000,00 zł;
2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu DW 492 (ul. 11 Listopada) przy skrzyżowaniu z ulicą Bohaterów Bitwy pod Mokrą w Kłobucku. Szacunkowa wartość zadania wynosi 25.000,00 zł w tym dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów tj. 12.500,00 zł;
3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu DW 492 (ul. 11 Listopada) przy skrzyżowaniu z ulicami Kard. S. Wyszyńskiego i Harcerskiej. Szacunkowa wartość zadania wynosi 60.000,00 zł w tym dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów tj. 30.000,00 zł;
4. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu DW 492 (ul. 11 Listopada) przy skrzyżowaniu z ulicami gen. Rómmla i Spacerowej w Kłobucku. Szacunkowa wartość zadania wynosi 54.000,00 zł w tym dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów tj. 27.000,00 zł.

Celem realizacji zadań jest poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż oświetlenia. W ramach każdego z zadań zostaną ustawione latarnie ze źródłem światła typu LED o strumieniu świetlnym zgodnym z obowiązującymi normami.

PODPISANE UMOWY NA DOFINANSOWANIE DOŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH NA UL. 11 LISTOPADA W KŁOBUCKU

PODPISANE UMOWY NA DOFINANSOWANIE DOŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH NA UL. 11 LISTOPADA W KŁOBUCKU

12 zdjęć
29 czerwca 2022