do góry
Strona główna Aktualności

OTWARCIE "ZIELONEJ PRACOWNI" W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KŁOBUCKU

03 Grudzień 2018
kategoria:
Aktualności

U r o c z y s t e  O t w a r c i e
„ZIELONEJ PRACOWNI”
w Szkole Podstawowej nr 2 im. A. Mickiewicza
w Kłobucku

Dzień 28.11.2018 r. zapisał się złotymi zgłoskami w historii naszej szkoły. Z ogromną dumą pragniemy poinformować, iż dokonano uroczystego otwarcia pracowni ekologiczno- biologiczno - geograficznej. Na honorowym miejscu zawiesiliśmy dyplom laureata konkursu „Zielona Pracownia 2018” przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wraz z dyplomem „Zielony Zakątek Przyrody - Młody Eksperymentator” otrzymaliśmy dotację w kwocie 30.000 zł, którą wykorzystaliśmy na modernizację sali oraz zakup nowoczesnych pomocy naukowych.

Nasz sukces nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie, także finansowe, Burmistrza Kłobucka Jerzego Zakrzewskiego, determinacja naszej pani Dyrektor Bożeny Rumin oraz otwartość na zmiany naszych nauczycieli, którzy są autorami projektu: pani Danuty Szmit (przyroda), pana Michała Zycha (biologia), pani Joanny Kosowskiej– Zawiszy (geografia).

Sala wyposażona w laboratorium pozwoli naszym uczniom dostrzegać różnorakie aspekty znaczenia środowiska naturalnego dla współczesnego człowieka. Głównym celem projektu jest rozbudzanie świadomości ekologicznej i rozwijanie aktywnych postaw wobec przyrody i jej ochrony, a także propagowanie odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska oraz kształtowanie nawyków kultury ekologicznej w środowisku lokalnym.

Występ artystyczny rozpoczynający uroczystość wprowadził zebranych w niezwykły nastrój. Następnie Dyrekcja szkoły uhonorowała wszystkich, dzięki którym projekt zakończył się sukcesem. Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski podarował szkole programy komputerowe, które nie tylko uatrakcyjnią zajęcia, ale i pozwolą efektywnie korzystać z technik multimedialnych i informacyjnych. Punktem kulminacyjnym uroczystości było oficjalne otwarcie „Zielonej pracowni” skąpane w deszczu konfetti z białych motyli. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Kłobucka - Jerzy Zakrzewski, Sekretarz Gminy - Magdalena Kasprzak, Prezes LOP w Kłobucku - Tomasz Paciepnik oraz Dyrektor SP nr 2 - Bożena Rumin. Kilkumiesięczny wysiłek opłacił się, bowiem przed oczami zebranych ukazała się sala na miarę XXI wieku. Wszyscy goście mieli okazję zobaczyć przyjazne dla uczniów miejsce do nauki przedmiotów o profilu przyrodniczym. Nasi uczniowie zaprezentowali doświadczenia biologiczne, zajęcia z kolegami z klas młodszych oraz eksperymenty laboratoryjne.

Kierując się niezwykle mądrą maksymą, iż: „Stwórca chciał, aby człowiek obcował z przyrodą jako jej rozumny i szlachetny pan i stróż, a nie jako bezwzględny eksploatator ” (Jan Paweł II) pragniemy nie tylko rozbudzać zainteresowania uczniów, bogacić wiedzę, ale i zachęcać do zespołowej pracy badawczej, doświadczalnej i laboratoryjnej. Jesteśmy przekonani, że różnorodność zakupionych pomocy rozbudzi w uczniach zamiłowanie do przyrody oraz chęci jej ochrony, a zajęcia będą przyjemnością i prawdziwym spotkaniem z nauką.

Relacja: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłobucku
Fot. Ewa Jakubowska

OTWARCIE "ZIELONEJ PRACOWNI" W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KŁOBUCKU

20 zdjęć
3 grudzień 2018
  • 1
  • 2
  • 3