do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/index/OTWARCIE-CENTRUM-INTEGRACJI-I-AKTYWNOSCI-SPOLECZNEJ-W-KLOBUCKU/idn:2005
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

OTWARCIE CENTRUM INTEGRACJI I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W KŁOBUCKU

02 Grudzień 2019
kategoria:
Aktualności

28 listopada odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Integracji i Aktywności Społecznej przy ulicy Harcerskiej 4a w Kłobucku. Budynek służyć będzie integracji zawodowej i społecznej.
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Teresa Duraj-Stefańska oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku Józef Batóg, po którym ksiądz proboszcz Grzegorz Dymek dokonał poświęcenia wszystkich pomieszczeń. Następnie zebrani goście zgromadzili się na sali konferencyjnej, gdzie Burmistrz z Sekretarz Sylwią Piątkowską wręczyli klucze przedstawicielom organizacji, które będą miały tam swoje siedziby: Ochotnicza Straż Pożarna w Kłobucku, Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowo-Miejski w Kłobucku, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Kłobucku, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Kłobucku, Polski Związek Niewidomych w Kłobucku, Stowarzyszenie „Mila i Przyjaciele”, Stowarzyszenie Górników w Kłobucku, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kłobucku, Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Kobiety Aktywne” w Kłobucku, Stowarzyszenie Akademia III Wieku w Kłobucku oraz Koło Pszczelarzy w Kłobucku. Swoje klucze odebrali również Kłobuckie Stowarzyszenie 42-100 Zajawka, Towarzystwo Przyjaciół Kłobucka oraz Kłobuckie Stowarzyszenie Sportowe NGB, które będą miały swoje siedziby w Centrum Usług Społecznych w Kłobucku.
Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności Społecznej”  stanowi część projektu  Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Kłobucka poprzez: przebudowę i rozbudowę budynku „Strzelnicy” na terenie OSiR w Kłobucku na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych  oraz przebudowę i rozbudowę budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności Społecznej realizowanego z dofinansowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt zadania  wynosi 1.794.997,39 zł w tym dofinansowanie 1.561.031,14 zł

OTWARCIE CENTRUM INTEGRACJI I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W KŁOBUCKU

20 zdjęć
2 grudnia 2019
  • 1
  • 2