do góry
Strona główna Aktualności

OGRANICZONY DOSTĘP DO BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W KŁOBUCKU

19 Październik 2020
kategoria:
Aktualności
 
Uwaga! Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informujemy, że od dnia 2 listopada pozostaje ograniczony dostęp dla interesantów do budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ulicy 11 Listopada 6 oraz ul. Zamkowej 12, który będzie obowiązywał do odwołania.
Przyjęcia interesantów odbywają się według poniższych zasad, w taki sam sposób jak dotychczas.

 

 

Uwaga! Szanowni Mieszkańcy, od poniedziałku 19 października br. do 30 października br. do budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ulicy 11 Listopada 6 oraz ul. Zamkowej 12 zostaje ograniczony dostęp dla interesantów.

Ograniczony dostęp do urzędu nie oznacza, że urząd nie będzie pracował. Kontakt z urzędnikami wciąż jest możliwy drogą elektroniczną (e-mail, ePuap/fax), telefonicznie oraz w formie pisemnej. Urzędnicy pracują "bez bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami", do urzędu będą mogli wchodzić tylko pracownicy urzędu.

Bezpośrednia obsługa mieszkańców w zakresie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, w tym w szczególności spraw z zakresu:
- rejestracji stanu cywilnego (ul. 11 Listopada 6);
- ewidencji ludności i dowodów osobistych(ul. 11 Listopada 6);
- świadczenia usług komunalnych (ul. Zamkowa 12);
- ochrony środowiska (ul. Zamkowa 12);
będzie możliwa po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty z urzędnikiem, w miejscu do tego wyznaczonym – w holu urzędu.

Osoba, która będzie miała kontakt z urzędnikiem musi mieć założoną maseczkę ochronną (lub w inny sposób mieć zakryte usta i nos), rękawiczki jednorazowe lub zdezynfekować ręce płynem antybakteryjnym zapewnianym przez Urząd. Kontakt z pracownikiem powinien trwać nie dłużej niż 15 minut, prosimy o wcześniejsze przygotowanie wszystkich dokumentów i informacji.

Zachęcamy do skorzystania z alternatywnych form kontaktu z urzędem:
- poczta elektroniczna/ePuap/fax,
- telefon,
- forma pisemna – za pośrednictwem operatora pocztowego.

Przy wejściu do budynku Urzędu wystawiona jest skrzynka podawcza, do której mieszkańcy mogą składać dokumenty dotyczące prowadzonych przez urząd spraw. Istnieje również możliwość pobrania/wypełnienia druków urzędowych wystawionych przy wejściu.

Kasa Urzędu Miejskiego będzie nieczynna. Płatności można dokonywać osobiście w banku bądź w formie elektronicznej na rachunki wskazane w decyzjach wymiarowych i innych dokumentach.

Wykaz telefonów i adresów e-mail poszczególnych wydziałów dostępny jest w biuletynie informacji publicznej Gminy Kłobuck w zakładce Kontakt.

Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Kłobucku nie zmieniają się.

Powyższe zasady zostały wprowadzone w nawiązaniu do regulacji prawnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz ogłoszeniem strefy czerwonej dla powiatu kłobuckiego.

Zamknięcie urzędu dla interesantów ma na celu ograniczyć przepływ osób, ruch mieszkańców, by zmniejszać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.