do góry
Strona główna Aktualności

OGÓLNOPOLSKI STRAŻACKI KONKURS PLASTYCZNY ZWIĄZKU OSP RP

22 Grudzień 2021
kategoria:
Aktualności

W dniu dzisiejszym laureaci Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego Zarządu OSP RP odebrali nagrody z rąk Burmistrza Kłobucka Jerzego Zakrzewskiego oraz członków Komisji.
Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Zarządy Oddziałów Związku przy współpracy z innymi instytucjami i organizacjami. Do eliminacji na szczeblu gminnym wpłynęło 16 prac.
Komisja konkursowa w składzie: Sylwia Piątkowska – Przewodnicząca, Grażyna Sowa – Sekretarz, Joanna Sosnowska – Członek Komisji, Tomasz Cajler – Członek Komisji oceniając prace plastyczne wzięła pod uwagę ich zgodność z tematem, estetykę wykonania oraz wykorzystaną technikę plastyczną. Po zapoznaniu się z pracami plastycznymi w poszczególnych kategoriach wytypowała do eliminacji powiatowych następujące prace:
I grupa - przedszkola
1. Oskar PSIUK – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. gen.J. Bema w Kamyku
2. Wojciech DOMINIK – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. gen.J. Bema w Kamyku
3. Wiktor JAŁOWIECKI – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. gen.J. Bema w Kamyku
Wyróżnienia:
1. Bartosz JUSZCZYK – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. gen.J. Bema w Kamyku
2. Cezary ŚCIEBURA - Zespół Szkolno-Przedszkolny im. gen.J. Bema w Kamyku
II grupa - szkoła podstawowa klasy I-IV
1. Antoni WACOWSKI – Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłobucku
2. Lena MAJDZIK – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. gen.J. Bema w Kamyku
3. Szymon STOLARSKI-WOCHAL – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kłobucku
Wyróżnienia:
1. Rafał ROMAŃSKI – Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłobucku
2. Wiktor GRANDYS – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kłobucku
3. Ewa OTWINOWSKA – Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłobucku  
III grupa – szkoła podstawowa klasy V-VIII
1. Maksymilian WACOWSKI – Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłobucku
2. Natalia SITKIEWICZ – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kłobucku
3. Julia MAJDZIK - Zespół Szkolno-Przedszkolny im. gen.J. Bema w Kamyku
Wyróżnienia:
1. Dawid KUBAT – Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłobucku

Dziękujemy wszystkim autorom prac za udział w konkursie, ich zaangażowanie, pomysłowość oraz zaprezentowanie swoich zdolności plastycznych.
Opiekunom dziękujemy za ogromne zaangażowanie, rozpowszechnienie informacji o konkursie wśród dzieci i młodzieży oraz zmobilizowanie swoich podopiecznych. Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym.


OGÓLNOPOLSKI STRAŻACKI KONKURS PLASTYCZNY ZWIĄZKU OSP RP

OGÓLNOPOLSKI STRAŻACKI KONKURS PLASTYCZNY ZWIĄZKU OSP RP

20 zdjęć
22 grudnia 2021
  • 1
  • 2