do góry
Strona główna Aktualności

OGŁOSZENIE

14 Listopad 2017
kategoria:
Aktualności

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Zawiadamia się, że w dniu 28 listopada 2017 r.  na terenie Gminy Kłobuck zostanie przeprowadzony w sposób dynamiczny wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. Pomiędzy godziną 9.00 a 13.00
uruchomiony zostanie dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.

SZEF OBRONY CYWILNEJ
GMINY KŁOBUCK
   JERZY ZAKRZEWSKI

Podstawa prawna: § 10 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96).