do góry
Strona główna Aktualności

ODWOŁANIE I POWOŁANIE SKARBNIKA GMINY KŁOBUCK

09 Luty 2021
kategoria:
Aktualności

W dniu dzisiejszym podczas sesji Rady Miejskiej Radni podjęli uchwałę w sprawie odwołania oraz powołania Skarbnika Gminy Kłobuck. Od 10 lutego br. funkcję skarbnika obejmie Pani Katarzyna Trzepizur, zastępując na tym miejscu Panią Katarzynę Jagusiak.

Jednym z najważniejszych punktów podczas dzisiejszego posiedzenia była zmiana na stanowisku Skarbnika Gminy Kłobuck. W pierwszej kolejności, na wniosek burmistrza, rozpatrzono projekt uchwały w sprawie odwołania dotychczasowego skarbnika. Uchwała została przyjęta co oznacza, że Pani Katarzyna Jagusiak nie będzie już skarbnikiem gminy po blisko 30 latach pracy w Urzędzie Miejskim.
W konsekwencji podjętej wcześniej uchwały, na wniosek burmistrza poddano pod rozpatrzenie kolejną uchwałę w sprawie powołania nowego Skarbnika Gminy - Pani Katarzyny Trzepizur.

Byłej Pani Skarbnik dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków, trafne decyzje dotyczące majątku i budżetu gminy, rzetelność i obowiązkowość, a także profesjonalną obsługę mieszkańców.

Natomiast nowej Pani Skarbnik życzymy owocnej pracy na rzecz rozwoju naszej społeczności.

 Katarzyna Jagusiak

 

 Katarzyna Trzepizur