do góry
Strona główna Aktualności

OCZYSZCZACZE POWIETRZA DLA PRZEDSZKOLI

20 Styczeń 2021
kategoria:
Aktualności

Przedszkole Gminne Nr 2 w Kłobucku oraz Przedszkole Gminne w Łobodnie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Łobodnie otrzymały w miesiącu styczniu pomoc rzeczową udzieloną przez Województwo Śląskie w postaci dwóch oczyszczaczy powietrza do sal, w których prowadzone są zajęcia edukacyjne. Pozyskane oczyszczacze powietrza zostały zakupione ze środków Województwa Śląskiego w ramach kampanii edukacyjno – informacyjnej pn.: „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech" – II edycja, współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów, w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie oraz zaktywizowanie nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej dotyczącej zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia. Realizacja kampanii polega również na  przeprowadzeniu zajęć edukacyjno-informacyjnych w grupach przedszkolnych oraz przeprowadzeniu wśród rodziców dzieci kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej zanieczyszczeń powietrza. Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2021 r.