do góry
Strona główna Aktualności

NOWY OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA NIERUCHOMOŚCI

21 Czerwiec 2021
kategoria:
Aktualności

U W A G A !!!!
CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB) –

NOWY OBOWIĄZEK
ZGŁASZANIA ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA NIERUCHOMOŚCI•    Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest do złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw do Burmistrza Kłobucka. Przekazane informacje następnie będą wprowadzane do Państwowej bazy CEEB. Deklaracja dotyczy źródła ciepła i spalania paliw zarówno w budynkach i lokalach mieszkalnych (formularz A), jak i niemieszkalnych (formularz B).
•    Dla budynków, które już istnieją, właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy na złożenie deklaracji. Dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub spalania paliw. W przypadku wymiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma 14 dni na złożenie nowej deklaracji.
•    Deklaracje można składać:                                                                    
- elektronicznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB (https://zone.gunb.gov.pl/). Składanie deklaracji będzie wdrażane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, korzystając w szczególności z Profilu Zaufanego,
 - w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 lub Urzędzie Miejskim w Kłobucku przy ul. Zamkowej 12 (siedziba Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa).
•    Druk deklaracji można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej Gminy Kłobuck w zakładce Druki do pobrania lub uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kłobucku
•    Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń.

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

kategoria: Powiązane pliki [3]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Formularz-A budynki-mieszkalne.pdf 21-06-22 11:46 99.33KB pobierz plik: Formularz-A budynki-mieszkalne.pdf
pdf Formularz-B budynki-niemieszkalne.pdf 21-06-22 11:46 94.29KB pobierz plik: Formularz-B budynki-niemieszkalne.pdf
pdf CEEB-dla-Urzędów.pdf 21-06-22 11:46 3.94MB pobierz plik: CEEB-dla-Urzędów.pdf