do góry
Strona główna Aktualności

NABÓR NA RACHMISTRZA SPISOWEGO

27 Styczeń 2021
kategoria:
Aktualności
 

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021 Burmistrz Kłobucka Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.
NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
• mieć ukończone 18 lat,
• cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
• posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
• posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci na rachmistrza wypełniają zgłoszenie (wzór formularza zgłoszenia w załączeniu) gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.  Dane podane przez kandydatów na rachmistrzów są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika urzędu gminy.  

Zgłoszenia należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul.11 Listopada nr 6 w terminie od 01 lutego 2021r. do 9 lutego 2021r. 16 lutego 2021 roku w godzinach pracy urzędu.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 34 31 00 191 oraz na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

kategoria: Powiązane pliki [4]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Ogłoszenie o naborze na rachmistrza spisowego.pdf 21-01-27 07:36 201.83KB pobierz plik: Ogłoszenie o naborze na rachmistrza spisowego.pdf
pdf Regulamin naboru rachmistrzów spisowych do NSP 2021.pdf 21-01-27 07:36 216.38KB pobierz plik: Regulamin naboru rachmistrzów spisowych do NSP 2021.pdf
pdf Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na.pdf 21-01-27 07:37 202.67KB pobierz plik: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na.pdf
docx zgłoszenie kandydata.docx 21-01-27 07:37 18.01KB pobierz plik: zgłoszenie kandydata.docx